Tapahtumien hallinta
Tietosuojaseloste 
 
ILMARI-ilmoittautumisjärjestelmä: tietosuojaseloste

Tämän Internet-ilmoittautumislomakkeen keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan mahdollistamaan ilmoittautumisen yhteydessä tarvittavien tietojen lähettäminen tapahtuman järjestäjälle.

Tapahtumalla tarkoitetaan tässä ja myöhemmin selosteessa laajasti sekä esimerkiksi urheilu-, kulttuuri-, huvi- tai muita tilaisuuksia, maksullisia tai ilmaisia, joihin järjestäjä tarvitsee ilmoittautujien yhteystiedot, tietoa ilmoittautuneiden määrästä tai muita lomakkeella kysyttäviä yksilöityjä tietoja.

Tapahtumalla tarkoitetaan myös esimerkiksi materiaalitilauksen tai muun vastaavan hoitamiseksi ja siihen liittyvän mahdollisen maksun suorittamiseksi tarvittavan tietojenkeruun toteuttamista ILMARIN avulla.

1.Rekisterinpitäjä:
Tapahtuman järjestäjä, joka ilmenee ilmoittautumislomakkeelta tai järjestäjän Internet-sivuilta.
Järjestelmän toimittaja: Tietoverkko Fi Oy, Käyntiosoite: Strömbergintie 8 D, 00380 Helsinki.
Tarvittaessa lisätietoja rekisterinpitäjästä voi kysyä myös sähköpostitse myynti@tietoverkko.fi

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Tapahtuman järjestäjän edustaja, jonka yhteystiedot ilmenevät ilmoittautumislomakkeesta tai järjestäjän Internet-sivuilta.
Tarvittaessa tiedot voi kysyä järjestelmän toimittajalta.
Järjestelmän toimittajan puolella asiasta vastaava henkilö: Pertti Luhtanen
Osoite: Tietoverkko Fi Oy, Strömbergintie 8 D, 00380 Helsinki.
Sähköpostiosoite: myynti@tietoverkko.fi
Kotisivut: http://www.tietoverkko.fi

3.Rekisterin nimi:
ILMARI-ilmoittautumisjärjestelmä

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Lomakkeen tavoitteena on tarjota mahdollisuus ilmoittautua tilaisuuksiin tai tapahtumiin tai tilata tuotteita. Tapahtuman järjestäjä kerää tiedot tapahtuman järjestelyjen turvallista hoitamista, maksuliikenteen hoitoa ja tapahtumaan liittyvän oleellisen informaation välittämistä tai tapahtumaan liittyvien lisäkysymysten selvittämistä varten. Ilmoittautumiseen/tilaukseen liittyvien tietojen jatkokäsittelystä Tietoverkon toimesta tapahtuneen tietojen välittämisen jälkeen vastaa tapahtuman järjestäjä.

Kertaluontoisen ilmoittautumisen/tilauksen tehneen yhteystiedot säilytetään Tietoverkon ILMARI-ilmoittautumistietokannassa lähettämisen jälkeen vain tapahtuman järjestäjän kanssa sovitun ajan, yleensä noin kaksi kuukautta tapahtuman jälkeen.

5.Rekisterin tietosisältö:
Ilmoittautumis/tilauslomakkeeseen sisältyvät henkilötiedot voivat olla erilaiset eri tapahtumissa järjestäjän tarpeen mukaisesti. Yleensä mukana ovat ainakin henkilön nimi, yrityksen/yhteisön nimi, katu- ja postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6.Säännönmukaiset tietolähteet:
Ilmoittautuja, eli rekisteröity henkilö itse.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Osoitetietoja voidaan luovuttaa vain sen tapahtuman järjestäjälle, jota ilmoittautuminen koskee.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

ATK:lle tallennetut tiedot: Ilmoittautumiset lähetetään Tietoverkkoon SSL-suojatulla web-lomakkeella ja tallennetaan tapahtuman järjestäjän määräämän tapahtuman voimassaolon ajaksi. Saapuneiden ilmoittautumisten luku-, lähetys- käsittely- ja poistamisoikeudet on rajattu vain käyttäjäoikeudet tapahtuman järjestäjän puolesta saaneisiin henkilöihin. Tietoja päästään käsittelemään vain erikseen annetuilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

9.Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta.

Normaalit ilmoittautumisiin liittyvät muutos- tai korjausasiat ilmoittautuja hoitaa suoraan ilmoittautumisen varsinaisen vastaanottajan, eli tapahtuman järjestäjän kanssa puhelimitse tai sähköpostilla.Copyright Tietoverkko Fi, 2011