* merkityt ovat pakollisia tietoja
Sukupuoli *


organisaatio *Rooli *

valmentajakoulutus (merkitse korkein ja mahdollinen ekkono) *Sitoudun toimimaan edellä valitun joukkueen valitussa tehtävässä. Sopimuskausi päättyy ilman irtisanomista 31.11.2023 tai erikseen sovitusti. Molemminpuolinen irtisanomisaika on 1 (yksi) kuukausi. Toimihenkilön puolelta irtisanominen edellyttää pakottavia henkilökohtaisia syitä. *
Valmentajalle maksetaan kaudesta jaoston budjetin mukaisesti kulukorvausta aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan. Kilometrikorvaukset ja päivärahat korvataan verohallituksen määräysten mukaisesti yhteensä enintään toimenkuvaan budjetoidun euromäärän. Huom. korvaukset maksetaan yhdessä erässä. Toimihenkilö huolehtii, että matkalasku on toimitettu asianmukaisessa muodossa vuosittain 20.9.mennessä seuran toimistolle. Valmentajien sopimuksia ei edelleenlaskuteta joukkueelta. Tätä sopimusta ei ole pidettävä työsopimuksena työsopimuslain tarkoittamalla tavalla. Olen lukenut tämän kohdan ja hyväksyn. *
Erimielisyydet tästä sopimuksesta: Sopimusosapuolet pidättäytyvät käsittelemästä julkisesti sopimuksesta mahdollisesti syntyviä erimielisyyksiä ja välttävät menettelytapoja jotka ovat omiaan heikentämään seuran ja pelaajien sekä valmentajan ja pelaajien välistä yhteistyötä. Olen lukenut ja hyväksyn. *
Annan suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn ja suostumuksen seuran lähettämien sähköpostien tiedotus- ja markkinointiviestien vastaanottamiseen. Tämä suostumus edellytetään myös joukkueen omaan tiedotukseen ja viestintään. *
Olen tutustunut Ilves ry:n tietosuojaselosteeseen ja seuran ohjeistukseen henkilötietojen käsittelystä ja sitoudun niitä noudattamaan. Vastaan siitä että käyttämäni matkapuhelin ja tietokone on asianmukaisesti suojattu salasanalla. *
Annan suostumukseni henkilötietojeni julkaisuun kotisivuillamme *

Vapaaehtoistoimintaa järjestävillä yhteisöillä on tietyin edellytyksin mahdollisuus tarkistaa vapaaehtoisten rikostausta. Annan suostumuksen siihen että seura voi tarpeelliseksi katsoessaan hankkia edellä mainittuun liittyen vapaaehtoistoimijan rikosrekisteriotteen. *

Sitoudun noudattamaan Ilveksen valmennuslinjaa, toimintatapoja ja toimimaan päävalmentajan, valmennuspäällikön ja urheilutoimenjohtajan ohjeiden mukaan seuran toiminnassa. Kunnioitan toiminnassani Ilves ry:n arvoja ja toimintatapoja sekä joukkueen tapahtumissa että sosiaalisessa mediassa. Ajattelematon kielenkäyttö ja joukkueen jäsenten julkinen arvostelu eivät kuulu Ilves ry:n toimintakulttuuriin. *
Sitoudun salassapitämään ne henkilö- ja muut tiedot ja salaisuudet, jotka minulle uskotaan tai jotka muutoin saan tietooni toimihenkilökauteni aikana. Näihin sisältyvät seuran käytössä olevat intran materiaalit. *
Toimenkuvalle sovittu budjetoitu max kulukorvaus €
Pallo-ID