* merkityt ovat pakollisia tietoja
Sukupuoli *


organisaatio *

Rooli *


Sitoudun toimimaan edellä valitun joukkueen valitussa tehtävässä. Sopimuskausi päättyy ilman irtisanomista 30.5.2022. Molemminpuolinen irtisanomisaika on 1 (yksi) kuukausi. Toimihenkilön puolelta irtisanominen edellyttää pakottavia henkilökohtaisia syitä. *
Toimihenkilölle maksetaan kaudesta budjetoidun mukaisesti kulukorvausta aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan. Kilometrikorvaukset ja päivärahat korvataan verohallituksen määräysten mukaisesti yhteensä enintään toimenkuvaan budjetoidun euromäärän. Korvaukset maksetaan valmentajille kahdessa erässä, joulukuussa ja maaliskuussa, ellei toisin ole sovittu ja muille toimihenkilöille yhdessä erässä, helmikuussa. Toimihenkilö huolehtii, että matkalasku on toimitettu asianmukaisessa muodossa viimeistään maksukuukauden 20.päivänä seuran toimistolle. Seura laskuttaa toimihenkilön korvauksen joukkueelta (kerho-ohjaajan sopimuksia ei laskuteta joukkueelta). Olen lukenut ja hyväksyn. * *
Erimielisyydet tästä sopimuksesta ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen. Sopimusosapuolet pidättäytyvät käsittelemästä julkisesti sopimuksesta mahdollisesti syntyviä erimielisyyksiä ja välttävät menettelytapoja jotka ovat omiaan heikentämään seuran ja pelaajien sekä valmentajan ja pelaajien välistä yhteistyötä. Olen lukenut ja hyväksyn. *
Annan suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn ja suostumuksen seuran lähettämien sähköpostien tiedotus- ja markkinointiviestien vastaanottamiseen. Tämä suostumus edellytetään myös joukkueen omaan tiedotukseen ja viestintään. *
Olen tutustunut Ilves ry:n tietosuojaselosteeseen ja seuran ohjeistukseen henkilötietojen käsittelystä ja sitoudun niitä noudattamaan. Vastaan siitä että käyttämäni matkapuhelin ja tietokone on asianmukaisesti suojattu salasanalla. *
Annan suostumukseni henkilötietojeni julkaisuun kotisivuillamme *

Vapaaehtoistoimintaa järjestävillä yhteisöillä on tietyin edellytyksin mahdollisuus tarkistaa vapaaehtoisten rikostausta. Annan suostumuksen siihen että seura voi tarpeelliseksi katsoessaan hankkia edellä mainittuun liittyen vapaaehtoistoimijan rikosrekisteriotteen. *

Kunnioitan toiminnassani Ilves ry:n arvoja ja toimintatapoja sekä joukkueen tapahtumissa että sosiaalisessa mediassa. Ajattelematon kielenkäyttö ja joukkueen jäsenten julkinen arvostelu eivät kuulu Ilves ry:n toimintakulttuuriin. *
Sitoudun salassapitämään ne henkilö- ja muut tiedot ja salaisuudet, jotka minulle uskotaan tai jotka muutoin saan tietooni toimihenkilökauteni aikana. Näihin sisältyvät seuran käytössä olevat intran materiaalit. *
Tällä suostumuksella toimihenkilö antaa suostumuksen siihen, että edellä mainitut tiedot tullaan mahdollisesti julkaisemaan internetissä seuran kotisivuilla tai somessa, sekä tietoja ja kuvia voidaan myös käyttää seuran julkaisu- ym. muissa toiminnoissa. Tarkempia henkilötietoja (osoitetiedot, syntymäaika) ylläpidetään luottamuksellisesti vain seuran rekisterissä ja käsittelyoikeus on vain käyttäjätunnuksen ja salasanan omaavilla henkilöillä. *
VALMENTAJAT
Vain valmentajat: Sitoudun osallistumaan Suomen Olympiakomiten Vastuullinen valmentaja -koulutukseen *

Budjetoitu kulukorvaus, toimenkuvalle sovittu €