Tapahtumaan ilmoittautuminen
Jalkapallokoulut
EBK Perhefutis talvi 2021-2022 - EBK family football winter 2021-2022

EBK perhefutis on lapsen ja vanhemman yhteinen harrastus, jossa nautitaan liikunnasta monipuolisesti ja turvallisesti ilman suorituspaineita. Toiminta on yhteistä oppimista ja oivaltamista kiireettömässä ilmapiirissä. Lapselle toiminta tarjoaa aikuisen jakamattoman huomion. Vanhemmalle perhefutis on mahdollisuus rentoutua arjen kiireen keskellä yhteisen tekemisen parissa. 

 

Toiminnan tavoitteena on nauttia ja iloita liikkumisesta leikinomaisesti yhdessä vanhemman kanssa.

Perhefutiksessa lapsi oppii motorisia perusliikuntataitoja ja toiminta tukee lapsen oman kehon hahmottamista sekä lapsen pallon- ja välineenhallintakykyä.

 

EBK perhefutis järjestetään EBK-Honka areenalla lauantaisin klo 11-12. Perhefutistoiminta on suunnattu 3.-5-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen. Huom. Jokaisella kerralla lapsen mukana on oltava aikuinen (vanhempi, isovanhempi, kummit, enot, tädit ym.)


Loppusyksy 2.10.-18.12.2021 - 11 kertaa, hinta 110€ 

Alkutalvi 8.1.- 19.2.2022 - 7 kertaa, hinta 70€

Kevättalvi 5.3.-23.4.2022 - 8 kertaa, hinta 80€


Koko talven hinta kerralla maksettuna 240€, 26 harjoituskertaa


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EBK family football is a joint hobby of a child and a parent, where they enjoy exercise in a versatile and safe way without any pressure to perform. Action is shared learning and insight in an unhurried atmosphere. For the child, the activity offers the adult undivided attention. For the parent, family football is an opportunity to relax in the middle of everyday hustle and bustle.

 

The aim of the activity is to enjoy and enjoy moving playfully together with the parent.

In family football, the child learns basic motor skills and the activities support the child's perception of their own body and the child's ability to control the ball and equipment.

 

The EBK family football will be held at the EBK-Honka Areena on Saturdays from 11 am to 12 am. Family football activities are aimed at 3-5 year olds and their parents. Note. Each time the child must be accompanied by an adult (parent, grandparent, godparents, uncles, aunts, etc.)


Late autumn season 2.10.-18.12.2021 - 11 times, price 110€

Early winter season 8.1.- 19.2.2022 - 7 times, price 70€

Early spring season 5.3.-23.4.2022 - 8 times, price 80€


If you participate and pay all seasons in advance, the total price is 240€, 26 times in total


* merkityt ovat pakollisia tietoja - Fields marked with * are obligatory

Huoltajan tiedot - Details of the custodian
(muodossa: Etunimi Sukunimi - use format:: Firstname Lastname)
90-100 cm
110-120 cm
130-140 cm
Loppusyksy - Late autumn (110€)
Alkutalvi - Early winter (70€)
Kevättalvi - Early spring (80€)
Kaikki - All (240€)

 
Tietosuojaseloste - Privacy policy
ILMARI