* merkityt ovat pakollisia tietoja
Sukupuoli *

Huoltajan tiedot
(muodossa: Etunimi Sukunimi)
2. Huoltajan tiedot
(muodossa: Etunimi Sukunimi)
Onnistuuko teiltä harjoitusten aloitus jo syyskuussa 1 kerta viikossa perjantaisin? *

Suostumus kuvan ja henkilötietojen julkaisemiseen *

Suostumus seuran sähköpostien, tiedotus-markkinointiviestien vastaanottamiseen *