* merkityt ovat pakollisia tietoja - Fields marked with * are obligatory
Sukupuoli - Gender

Huoltajan tiedot - Details of the custodian
(muodossa: Etunimi Sukunimi - use format:: Firstname Lastname)
Lapsen paidan koko - Child shirt size *


Osallistuminen - Attendance *