* merkityt ovat pakollisia tietoja - Fields marked with * are obligatory
Laskun saajan tiedot - Invoice recipient
Osallistumismaksu/Registration fee *

Lisäkysymyksiä/more questions


Oletko Suomen Kasviplanktonseuran jäsen?/Are you a member of the Finnish Phytoplankton society *