* merkityt ovat pakollisia tietoja - Fields marked with * are obligatory
Sukupuoli - Gender

Huoltajan tiedot - Details of the custodian
(muodossa: Etunimi Sukunimi - use format:: Firstname Lastname)
Paidan koko - Shirt size *Osallistuminen - Attendance *


Onko tyttärenne/poikanne pelannut aikaisemmin jalkapalloa tai osallistunut johonkin EBK:n järjestämään tapahtumaan? - Has your daughter / son previously played football or participated in any EBK event? *