* merkityt ovat pakollisia tietoja
Sukupuoli *


organisaatio *Rooli *


Sitoudun toimimaan edellä valitun joukkueen valitussa tehtävässä. Sopimuskausi päättyy ilman irtisanomista 31.11.2023. Molemminpuolinen irtisanomisaika on 1 (yksi) kuukausi. Toimihenkilön puolelta irtisanominen edellyttää pakottavia henkilökohtaisia syitä. *
Toimihenkilölle maksetaan kaudesta budjetoidun mukaisesti kulukorvausta aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan. Kilometrikorvaukset ja päivärahat korvataan verohallituksen määräysten mukaisesti yhteensä enintään toimenkuvaan budjetoitu euromäärä. Huom. korvaukset maksetaan yhdessä erässä. Toimihenkilö huolehtii, että matkalasku on toimitettu asianmukaisessa muodossa (mm. rekisterinumeron kera) viimeistään 20.9.2023 seuran toimistolle turvapostin kautta. Seura laskuttaa toimihenkilön korvauksen joukkueelta. Olen lukenut tämän kohdan ja hyväksyn. *
Erimielisyydet tästä sopimuksesta ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen. Sopimusosapuolet pidättäytyvät käsittelemästä julkisesti sopimuksesta mahdollisesti syntyviä erimielisyyksiä ja välttävät menettelytapoja jotka ovat omiaan heikentämään seuran ja pelaajien sekä valmentajan ja pelaajien välistä yhteistyötä. Olen lukenut ja hyväksyn. *
Annan suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn ja suostumuksen seuran lähettämien sähköpostien tiedotus- ja markkinointiviestien vastaanottamiseen. Tämä suostumus edellytetään myös joukkueen omaan tiedotukseen ja viestintään. *
Olen tutustunut Ilves ry:n tietosuojaselosteeseen ja seuran ohjeistukseen henkilötietojen käsittelystä ja sitoudun niitä noudattamaan. Vastaan siitä että käyttämäni matkapuhelin ja tietokone on asianmukaisesti suojattu salasanalla. *
Annan suostumukseni henkilötietojeni julkaisuun kotisivuillamme *

Vapaaehtoistoimintaa järjestävillä yhteisöillä on tietyin edellytyksin mahdollisuus tarkistaa vapaaehtoisten rikostausta. Annan suostumuksen siihen että seura voi tarpeelliseksi katsoessaan hankkia edellä mainittuun liittyen vapaaehtoistoimijan rikosrekisteriotteen. *

Kunnioitan toiminnassani Ilves ry:n arvoja ja toimintatapoja sekä joukkueen tapahtumissa että sosiaalisessa mediassa. Ajattelematon kielenkäyttö ja joukkueen jäsenten tai seuran julkinen arvostelu eivät kuulu Ilves ry:n toimintakulttuuriin. *
Sitoudun salassapitämään ne henkilö- ja muut tiedot ja salaisuudet, jotka minulle uskotaan tai jotka muutoin saan tietooni toimihenkilökauteni aikana. Näihin sisältyvät seuran käytössä olevat intran materiaalit. *
Toimenkuvan max kulukorvaus (intrassa suositussummat)