Avoin korkeakouluopetus
Luova kirjoittaminen, aineopinnot 25 op (TY)
Tuotantotalous 25 op (OY) syksy 2018
Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op (UEF) syksy 2018
Yleinen teologia, aineopinnot 25op (UEF) syksy 2018
Yleinen teologia, perusopinnot 25op (UEF) syksy 2018
Psyykkiset traumat 3 op (TY) syksy 2018
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op (TY) kevät 2019
Pohjoissaamen alkeiskurssi 5 op (OY) kevät 2019
Kemian perusopinnot 25 op, JY KEVÄT 2019
Orientaatio historiantutkimukseen 5 op (OY) kevät 2019
Tilasuunnittelu 4 op (LaY) kevät 2019
Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto 5 op (UEF) kevät 2019
Itsensä kehittäminen ja harrastaminen
Sukella päähenkilöösi - työkalut uskottavan henkilöhahmon rakentamiseen, I jakso
Matalan kynnyksen runokurssi: Pöytälaatikosta päivänvaloon, kurssi aloittelevalle runoilijalle KEVÄT 2019
Sanataideohjaajan koulutus, kevät 2019
Käsikirjoituskurssi kevät 2019
Täydennyskoulutusta ammattiin
Julksiten hankintojen peruskurssi: Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset (2pv) Syksy 2018
Julkisten hankintojen hankintasopimukset syksy 2018
Testamenttioikeuden ajankohtaispäivä
Avioero-ositus ja kuolinpesäositus - Ominaispiirteet, ongelmakohdat ja hyvät käytännöt
Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus (18 op) kevät 2019
Koulutuspäivä kehityksellisestä neuropsykiatriasta sosiaali-, kasvatus ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille 16.1.2019
YHTEISKULJETUS Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari - Pohjoisen Forum Oulu
Viiden pisteen korva-akupunktio-koulutus (Nada-menetelmä) KEVÄT 2019
Julkisten hankintojen jatkokurssi I: Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus -työpaja kevät 2019
Julkisten hankintojen jatkokurssi II: Paras hinta-laatusuhde -työpaja kevät 2019
Väkivallan uhkaan varautuminen työpaikoilla
Seksologian jatko-opinnot 40 op 2019-2020
Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op 2019-2020
Laulupiirtämisen perusteet KEVÄT 2019
Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus kevät 2019
Resilienssi ja joustava mieli 27.3.-10.4.2019 monimuoto
Zones of Regulation-menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena KEVÄT 2019
Läsnäolon voima - Mindfulness ohjaaja -koulutus kevät 2019
Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus 2019
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 15 op kevät 2019
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus - lapset, nuoret ja aikuiset (30op) LUKUVUOSI 2019-2020
Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op lukuvuosi 2019-2020
Valmentaja- ja ohjaajakoulutus
KTO-koe 25.10.2018