Avoin korkeakouluopetus
Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op (TY) syksy 2019
Sienikurssi 3 op (OY)
Tuotantotalous 25 op (OY) syksy 2019 - kevät 2020
Terveysliikunnan perusopinnot 25 op (UEF) syksy 2019
Stressilääketiede 3 op (TY) syksy 2019
Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (JY) syksy 2019 - kevät 2020
Svenska för pedagoger 5 op (OY) syksy 2019
Yleinen teologia, aineopinnot 35op (UEF) syksy 2019 - kesä 2020
Yleinen teologia, perusopinnot 25op (UEF) syksy 2019 - kesä 2020
Ravitsemustiede 25 op (UEF) syksy 2019 - kevät 2020
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF) syksy 2019 - kevät 2020
Kirjallisuus, perusopinnot 25 op (OY) syksy 2019 - kevät 2020
Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op (TY) syksy 2019
Itsensä kehittäminen ja harrastaminen
Luo henkilö - synnytä tarina, kurssi proosan ja elämäntarinan kirjoittajille
Sukella päähenkilöön - III jakso Jaksamisen avaimet
Sukella päähenkilöösi - I jakso Motivaation avaimet
Täydennyskoulutusta ammattiin
Suun terveydenhuollon henkilöstön kesäluentopäivät: Hammaslääkärit 2019
Suun terveydenhuollon henkilöstön kesäluentopäivät: Suuhygienistit ja hammashoitajat 2019
Johda tuottavuus, hyvinvointi ja palvelukulttuuri uudelle tasolle
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus - lapset, nuoret ja aikuiset (30op) LUKUVUOSI 2019-2020
Koulutuspäivä liikuntapaikkojen hoitajille syksy 2019
Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op SYKSY 2019- SYKSY 2020
Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op lukuvuosi 2019-2020
Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus (18 op) SYKSY 2019
Ottolapset, isyydet ja poissaolevat perilliset kuolinpesässä
Pesänselvittäjä ja pesänjakaja-oikeudet ja velvollisuudet erilaisissa ositus- ja jakotilanteissa
Seksologian jatko-opinnot 40 op 2019-2021
Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus syksy 2019
Laulupiirtämisen perusteet syksy 2019
Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op SYKSY 2019
Läsnäolon voima - Mindfulness ohjaaja -koulutus KEVÄT 2020
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 15 op SYKSY 2020
Valmentaja- ja ohjaajakoulutus
Köysitoiminnanohjaaja, moduuli 1 (KTO 1) 23.-24.5.2019
Köysitoiminnanohjaaja, moduuli 2 (KTO 2)28.-29.5.2019
KTO-koe 31.5.2019