Avoin korkeakouluopetus
Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op (UEF)
Yleisen teologian aineopinnot 25 op syksy 2017 alkaen (UEF)
Yleisen teologian perusopinnot 25 op syksy 2017 alkaen (UEF)
Ravitsemustiede, perusopinnot 25 op syksyn 2017 alkaen (UEF)
Luova kirjoittaminen, aineopinnot 25 op (TY)
Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito (TY)
Ikääntyminen murroksessa 5 op (TY) kevät 2018
Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op (TY) kevät 2018
Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1) 5 op (JY) kevät 2018
Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op (TY) kevät 2018
Chinese 1 (3 op) LaY kevät 2018
Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op (TY) kevät 2018
Arabian peruskurssi I (OY) kevät 2018
Tilasuunnittelu 4 op (LaY) kevät 2018
Kielet ja kansainvälisyys
"Tuo tuuli Petsamosta..." Syksy 2018
Täydennyskoulutusta ammattiin
Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus alk syksy 2017
XXIII Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 18.-19.1.2018
Viiden pisteen korva-akupunktio-koulutus (Nada-menetelmä) 2018
Viestinnällinen valokuvakoulutus
Skeematerapian koulutusohjelma 2018
Seksologian jatko-opinnot 40 op 2018-2019
Aggression Replacement Training® -ohjaajakoulutus
Sherborne-liikunta oppimisvalmiuksien, motoristen taitojen sekä sosiaalisen kompetenssin kehittymisen tukena, peruskurssi kevät 2018
Ratkaisukeskeinen johtaminen (3 op) Rovaniemi kevät 2018
Terveyttä suorituskykyyn teippauksella kevät 2018
Kipinä-uraohjaus -koulutus
Anatomy Trains Structure & Function 1 ja 2 vuosi 2018
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus - lapset, nuoret ja aikuiset (30op) 2018-2019 Rovaniemi
Anatomy Trains in Training 1 ja 2 talvi 2018-2019