Avoin korkeakouluopetus
Luova kirjoittaminen, aineopinnot 25 op (TY)
Tuotantotalous 25 op (OY) syksy 2018
Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op (UEF) syksy 2018
Yleinen teologia, aineopinnot 25op (UEF) syksy 2018
Yleinen teologia, perusopinnot 25op (UEF) syksy 2018
Tilasuunnittelu 4 op (LaY) kevät 2019
Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto 5 op (UEF) kevät 2019
Itsensä kehittäminen ja harrastaminen
Seinäkiipeilyn peruskurssi helmikuu 2019
Sanataideohjaajan koulutus, kevät 2019
Käsikirjoituskurssi kevät 2019
Seinäkiipeilyn peruskurssi huhtikuu 2019
Melonnan peruskurssi kesäkuu 2019
Kielet ja kansainvälisyys
Intensivkurs i svenska, Haparanda, 15.-19.6.2019
Täydennyskoulutusta ammattiin
Koulutuspäivä kehityksellisestä neuropsykiatriasta sosiaali-, kasvatus ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille 16.1.2019
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2019-2021
Viiden pisteen korva-akupunktio-koulutus (Nada-menetelmä) KEVÄT 2019
Väkivallan uhkaan varautuminen työpaikoilla
Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op 2019-2020
Ota runo - ajatuksia kirjastosta ja runoudesta kevät 2019
Laulupiirtämisen perusteet KEVÄT 2019
Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus kevät 2019
Julkisten hankintojen jatkokurssi I: Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus -työpaja kevät 2019
Julkisten hankintojen jatkokurssi II: Paras hinta-laatusuhde -työpaja kevät 2019
Resilienssi ja joustava mieli 27.3.-10.4.2019 monimuoto
Zones of Regulation-menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena KEVÄT 2019
Seksologian jatko-opinnot 40 op 2019-2020
Depressiokouluohjaaja (Coping With Depression - CWD),-ryhmänohjaajakoulutus KEVÄT 2019
Läsnäolon voima - Mindfulness ohjaaja -koulutus kevät 2019
Leski ja rintaperilliset kuolinpesässä - Jakamattomuuden aika, ositus ja jako
Edunvalvontavaltuutuksen ajankohtaispäivä 2019
Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus 2019
Lapsen suru ja suru lapsesta, ihminen - kulttuuri - yhteiskunta
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 15 op kevät 2019
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus - lapset, nuoret ja aikuiset (30op) LUKUVUOSI 2019-2020
Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op lukuvuosi 2019-2020
Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus (18 op) SYKSY 2019
Valmentaja- ja ohjaajakoulutus
KTO-koe 25.10.2018