Avoin korkeakouluopetus
Luova kirjoittaminen, aineopinnot 25 op (TY)
Tuotantotalous 25 op (OY) syksy 2018
Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op (UEF) syksy 2018
Yleinen teologia, aineopinnot 25op (UEF) syksy 2018
Yleinen teologia, perusopinnot 25op (UEF) syksy 2018
Psyykkiset traumat 3 op (TY) syksy 2018
Pohjoissaamen alkeiskurssi 5 op (OY) kevät 2019
Itsensä kehittäminen ja harrastaminen
Out of the Blue - seminaari syksy 2018
Sukella päähenkilöösi - työkalut uskottavan henkilöhahmon rakentamiseen, I jakso
Täydennyskoulutusta ammattiin
Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN KEVÄT 2019
Anatomy Trains in Training 1 ja 2 talvi 2018-2019
Julksiten hankintojen peruskurssi: Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset (2pv) Syksy 2018
Julkisten hankintojen hankintasopimukset syksy 2018
Testamenttioikeuden ajankohtaispäivä
Avioero-ositus ja kuolinpesäositus - Ominaispiirteet, ongelmakohdat ja hyvät käytännöt
Viiden pisteen korva-akupunktio-koulutus (Nada-menetelmä) KEVÄT 2019
Julkisten hankintojen jatkokurssi I: Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus -työpaja kevät 2019
Julkisten hankintojen jatkokurssi II: Paras hinta-laatusuhde -työpaja kevät 2019
Seksologian jatko-opinnot 40 op 2019-2020
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 15 op kevät 2019
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus - lapset, nuoret ja aikuiset (30op) LUKUVUOSI 2019-2020
Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op lukuvuosi 2019-2020