Avoin korkeakouluopetus
Luova kirjoittaminen, aineopinnot 25 op (TY)
Tuotantotalous 25 op (OY) syksy 2018
Informaatiotutkimus perusopinnot 25 op (OY) syksy 2018
Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op (UEF) syksy 2018
Yleinen teologia, aineopinnot 25op (UEF) syksy 2018
Yleinen teologia, perusopinnot 25op (UEF) syksy 2018
Ruotsin kieli, Svenska språket grundstudier 25 op (OY) 2018-2019
Preventiivinen hoitotiede, perusopinnot 25 op (UEF) syksy 2018
Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op (TY) syksy 2018
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op (UEF) syksy 2018
Psykologia, perusopinnot 25 op (UEF) verkko-opinnot syksy 2018
Ravitsemustiede, perusopinnot 25op (UEF) syksy 2018
Psyykkiset traumat 3 op (TY) syksy 2018
Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op (TY) syksy 2018
Itsensä kehittäminen ja harrastaminen
Tilanteesta juoneksi
Out of the Blue - seminaari syksy 2018
Out of the Blue - seminaari nuorille syksy 2018
Kielet ja kansainvälisyys
Intensivkurs i svenska, Haparanda, 16.-20.6.2018
Norjan kielen intensiivikurssi - Pasvik
Brush Up Your English Speaking and Listening Skills (A2-B1) verkko-opinnot
"Tuo tuuli Petsamosta..." Syksy 2018
Nuorten valmentava koulutus
Kesän abikurssit 2018
Täydennyskoulutusta ammattiin
Suun terveydenhoidon henkilöstön kesäluentopäivät: Hammaslääkärit 2018
Suun terveydenhoidon henkilöstön kesäluentopäivät: Suuhygienistit ja hammashoitajat 2018
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus - lapset, nuoret ja aikuiset (30op) 2018-2019 Rovaniemi
Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op syksy 2018
Laulupiirtämisen koulutuskokonaisuus 2018-19
Sherborne-liikunta oppimisvalmiuksien, motoristen taitojen sekä sosiaalisen kompetenssin kehittymisen tukena, peruskurssi syksy 2018
Viiden pisteen korva-akupunktio-koulutus (Nada-menetelmä) syksy 2018
Kipinä-uraohjaus -koulutus syksy 2018
Vaativat ja tunteita herättävät asiakkaat tai läheiset - työssä asiakkaiden ja potilaiden parissa SYKSY 2018
Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus
Avusteinen seksi ja seksuaaliohjaus SYKSY 2018
Seksuaalineuvojan koulutus 30 op 2018-19
Anatomy Trains in Training 1 ja 2 talvi 2018-2019
Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus (18 op) kevät 2019
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 15 op kevät 2019
Valmentaja- ja ohjaajakoulutus
Bungee-Training® -ohjaajakoulutus syksy 2018