Avoin korkeakouluopetus
Yleinen teologia, aineopinnot 35op (UEF) syksy 2019 - kesä 2020
Yleinen teologia, perusopinnot 25op (UEF) syksy 2020 - syksy 2021
Tuotantotalous 25 op (OY) syksy 2020 - kevät 2021
Terveysliikunnan perusopinnot 30 op (UEF) syksy 2020
Ruotsin kieli, perusopinnot 25 op (OY) SYKSY 2020
Itsensä kehittäminen ja harrastaminen
Kodin kaaos kuriin SYKSY 2020
Tunnetaitoja aikuisille - Intensiivikurssi omiin tunteisiin SYKSY 2020
Täydennyskoulutusta ammattiin
Voimaa läsnäolosta - Mindfulness ohjaaja -koulutus SYKSY 2020
Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus syksy 2020
Voimavarakeskeisen työnohjaajakoulutuksen tutustumis_infotilaisuus 25.8.2020
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 20 op SYKSY 2020
Coaching- ja valmennustyö ammattina, Coaching- ja valmennustaitojen jatkokoulutus (18 op) SYKSY2020
Yhteinen kieli _ traumatietoinen kohtaaminen, 10.-12.9.2020, Rovaniemi
Koulutus uudesta tiedonhallintalaista, julkisuuslaista ja digitaalisen saavutettavuuden lainsäädännöstä, Lähiopetus ja mahdollisuus etäyhteyteen
Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja -koulutus 30 op SYKSY 2020
Kuinka parantaa muistisairaan kohtaamista, ymmärtämistä ja hoitamista? SYKSY 2020
Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä Syksy 2020
Julkisten hankintojen jatkokurssi I; Yritysten ja tarjousten vertailu - vaiheet käytännössä Syksy 2020 Lähiopetus ja etäyhteysmahdollisuus
Lakiosa perittävän ja perillisten näkökulmasta SYKSY 2020
NEPSY 20-21 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus - lapset, nuoret ja aikuiset (30op)
Testamenttioikeuden ajankohtaispäivä SYKSY 2020
Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op KEVÄT 2021
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 20 op SYKSY 2021
Valmentaja- ja ohjaajakoulutus
Köysitoiminnanohjaaja, moduuli 1 (KTO 1) 3.-4.9.2020
Köysitoiminnanohjaaja, moduuli 2 (KTO 2) 17.-18.9.2020
KTO-koe 25.9.2020