Kurssille ilmoittautuminen
Avoin korkeakouluopetus
Informaatiotutkimuksen aineopinnot 35 op (OY), 01.2021-05.2022

Informaatiotutkimuksen aineopinnot 36 op (OY)


Lapin kesäyliopisto toteuttaa Informaatiotutkimuksen aineopinnot monimuoto
 -opintoina tammikuun 2021 - toukokuun 2022 aikana. Lapin kesäyliopistolle ilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa jatko-ohjeet monimuoto-opiskelua varten.


Osallistumismaksu: 890€

 

Kokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot:

Informaatiolainsäädäntöja -etiikka, 5 op 
Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op
Informaatiosisältöjen arviointi
ja organisointi, 5 op
Informetriikka, tieteelliset kirjastot ja avoin tiede, 5 op
Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa, 5 op

Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen, 5 op    
Työharjoittelu, 6 op 


Huom! Varauksen peruutus viimeistään: 30.12.2020,
* merkityt ovat pakollisia tietoja

Laskun saajan tiedot 

Hyväksyn ehdot: Opintojen peruminen ja keskeyttäminen sekä ilmoittautumistietojen käsittely https://www.lapinkesayliopisto.fi/LKY/Suomeksi/Koulutus/Avoin-korkeakouluopetus/Opintojen-peruminen-ja-keskeyttaminen-seka-ilmoittautumistietojen-kasittely
 
Tietosuojaseloste
ILMARI