Tapahtumaan ilmoittautuminen
International Service Academy alkaen 6.6.2018, kesto 3 kk, Kotka

International Service Academy
alkaen 6.6.2018, kesto 3 kk
Kansainvälistä asiakaspalvelua
**International customer service

Koulutus on tarkoitettu erityisesti työnhakijoille jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisestä asiakaspalvelusta. Koulutus on kaksikielinen suomi/englanti, joten koulutukseen valittavilla on oltava riittävä kielitaito vähintään toisessa em. kielessä. Osa opinnoista on digitaalisessa oppimisympäristössä jonka vuoksi opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone tai älylaite.
Koulutukseen hakeutujan tulee selvittää paikallisesta TE-toimistosta etukäteen vaikutuksen mahdolliseen työttömyysetuuteen.

**This course is aimed especially to job seekers who are interested in International Customer Service. Education is bilingual Finnish/English, so the course attendants must have sufficient skills in either of the languages. Part of the studies are virtual in digital environment, so the attendant must have computer or smart device in use.
Students are chosen according to pre-mapping and interviews. Pre-mapping is important as interviewees are chosen according to applications. Student has to find out the possible effects on payments from local TE-office before starting the course.

Opiskelija osallistuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti asiakaspalvelukoulutukseen ja parantaa siten mahdollisuuksiaan työllistyä alueen kasvavan palveluliiketoiminnan tarpeeseen. Koulutuksen tavoitteena on saada kohdistettua yritykset ja työnhakijat. Koulutus antaa myös mahdollisuuden hakeutua liiketalouden ammatillisiin opintoihin, ja sen opintoja sekä saavutettua osaamista voidaan tunnustaa asiakaspalvelun tutkinnonosassa. Koulutuksessa annetaan myös valmiudet pop-up-yrittäjyyteen.

**Each student will have personal study plan to customer service studies according to which he/she will improve possibilities to employ in the growing service industry of the area. Aim is to face companies and job seekers. The education helps to seek in vocational business studies and the skills gained can be beneficed in customer service degree. Course will give preparedness to pop-up entrepreneurship.

Sisältö:
Koulutus on kohdennettua alueen palveluliiketoiminnan yritysten tarpeisiin. Koulutus sisältää kuusi lähipäivää, etäopintoja digitaalisessa oppimisympäristössä sekä työssäoppimisjaksoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
- Asiakaspalvelu
- Asiakaspalveluprosessi
- Laadukas asiakaspalvelu
- Asiakastyytyväisyys
- Myyntiprosessi ja ostamiseen vaikuttavat tekijät
- Erilaiset asiakkaat, erilaiset haasteet
- Kulttuurierot ja kulttuurienvälinen viestintä
- Kestävä kehitys
- Yrittäjyys
- Lisäksi kieliopintoja tarvittaessa.

**Contents:
Course is tailored to needs of the local service industry.
- Customer service
- Customer service process
- Quality in customer service
- Customer satisfaction
- Sales process
- Different types of customers, different types of challenges
- Cultural differences and intercultural-communication
- Sustainable development
- Entrepreneurship
- Additional language studies if needed

Koulutuksen kesto:
Lähiopetusta 6 kertaa 7 oppituntia lähiopetusta/ryhmä, lisäksi itsenäistä opiskelua tai työssäoppimista 518h. Koulutukseen on jatkuva haku.


Hinta: koulutus on maksutonta.
**Price: Education is free of charge

Saat ilmoittautumisen jälkeen vahvistuksen sähköpostitse. Kutsu lähetetään samaan osoitteeseen noin viikkoa ennen koulutuksen alkamista.

**After enrolment you will get confirmation by e-mail. Invitation will be sent to same address about one week before the education starts.

Lisätietoja/Information: Mika Urpalainen, 044-554 4300, mika.urpalainen@ekami.fi

* merkityt ovat pakollisia tietoja - Fields marked with * are obligatory

 
Tietosuojaseloste - Privacy policy
ILMARI