* merkityt ovat pakollisia tietoja
Sukupuoli

Huoltajan tiedot
(muodossa: Etunimi Sukunimi)
Onko rippikouluun tulija kastettu? *

Saako nuoresta ottaa kuvia rippikoulun aikana? Kuvia käytetään seurakunnan sekä Santasportin tiedottamisessa *

Some-lupa: Annan luvan liittää nuoren esim. WhatsApp -ryhmään, joka liittyy seurakunnan toimintaan ja joihin nuori itse haluaa liittyä, esim. ripari-, kerho-ohjaaja- tai isoskoulutusryhmä *