* merkityt ovat pakollisia tietoja
Onko sinulla kokemusta joukkuevoimistelujoukkueen valmentamisesta? *

Onko sinulla kokemusta lasten harrasteliikunnan ryhmien ohjaamisesta? *

Onko sinulla voimistelutaustaa? *