* merkityt ovat pakollisia tietoja
Olen Suomen Radioamatööriliiton jäsen *

Haluan Radioamatööri-lehten näytenumeron