Tapahtumaan ilmoittautuminen
Valmennusryhmä - Träningsgrupp 2019-2020
Aikuisten harrasteryhmä

Harjoitusmaksu:
2-3 harjoitusta viikossa 350€
1 harjoitus viikossa 290€
Harjoitusmaksun voit maksaa 3. erässä, lokakuussa, tammikuussa ja huhtikuussa.

Hintoihin sisältyy Lisenssi, valmennus, osallistuminen seuran omiin sekä NÅID-, SFI- ja SM-kisoihin.

Träningsavgift:
2-3 träningar per vecka 350€
1 träning per vecka 290€
Träningsavgiften kan betalas i 3 rater, i oktober, januari och april

I priset ingår licens, träning, deltagande i föreningens- och NÅID DM- tävlingar utan kostanader.
Huom! Varauksen peruutus viimeistään: 31.10.2019,
OBS! Avbokning senast: 31.10.2019,

* merkityt ovat pakollisia tietoja / fält med * är obligatoriska


2-3 harjoitusta viikossa/ 2-3 träningar per vecka
1 harjoitus viikossa/ 1 träning per vecka
 

REGLER Jag tillåter att mina personuppgifter hanteras enligt föreningens registerbeskrivning (finns i länken nedan). Anmälan är SSL-skyddad. Jag är medveten om att det kan fotograferas under evenemanget, och bilderna kan användas på föreningen hemsidor och sociala medier. Bilderna överlåts inte till annat bruk. Jag ger även tillåtelse till bruk av bilder enligt det tidigare nämnda. Jag har noterat att jag bör hjälpa till som funktionär på minst ett av Esbo IFs evenemang. Jag har även noterat att deltagande i verksamheten förutsätter Esbo IF-medlemskap. Årsmedlemsavgiften 20,00 faktureras separat. EHDOT Annan suostumukseni sille että henkilötietojani käsitellään seuran tietosuojaselosteen mukaisesti (linkki alla). Ilmoittautuminen on SSL-suojattu. Tapahtumassa voidaan ottaa kuvia, joita voidaan käyttää seuran verkkosivuilla ja viestinnässä. Kuvia ei luovuteta muuhun käyttöön. Annan luvan myös kuvien käyttöön edellä kerrotuissa yhteyksissä. Olen noteerannut että minun tulee auttaa vähintään yhdessä Esbo IFn järjestämässä tapahtumassa. Olen myös noteerannut että osallistuminen toimintaan edellyttää Esbo IF-jäsenyyttä. Vuosijäsenmaksu 20,00 laskutetaan erikseen.
 
Tietosuojaseloste - Sekretesspolicy
ILMARI