Kurssille ilmoittautuminen
Avoin korkeakouluopetus
Stressilääketiede 3 op (TY) syksy 2019


Stressi koskettaa jokaista työelämässä ja muilla elämänalueilla. Stressi on normaaliin elämään kuuluva ihmisen luontainen kyky reagoida muuttuvaan ympäristöön ja tilanteisiin. Pitkään ja voimakkaana jatkuva stressi on vakava uhka ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille.

Osaamistavoitteet ja toteutus
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona.

Asiantuntijaluentoja 18 tuntia arki-iltaisin ajalla 10.9. – 5.11.2019. Luennot toteutetaan reaaliaikaisesti verkkovälitteisesti Moodle-verkkoympäristössä. Mahdollisista luentotallenteista ilmoitetaan erikseen. Opintojakson tenttiminen toteutetaan Rovaniemellä.

Opintomaksu 60 euroa
Huom! Varauksen peruutus viimeistään: 31.08.2019,

* merkityt ovat pakollisia tietoja

Laskun saajan tiedot

(Kirjanpidon teknisten vaatimusten vuoksi kysyttävä tieto. Ei näytetä maksulomakkeessa, sähköposteissa eikä listauksissa.)


 
 
Tietosuojaseloste
ILMARI