Kurssille ilmoittautuminen
Avoin korkeakouluopetus
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op (TY) kevät 2019


Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännön- läheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Kyseessä on valtakunnallinen sivuaine ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita useista suomalaisista yliopistoista. Myös paikalliset opintoryhmät ovat monitieteisiä ja lisäksi monitieteisyys huomioidaan monipuolisissa oppimistehtävissä. Lapin kesäyliopisto toteuttaa opinnot Rovaniemellä monimuoto-opintoina yhteistyössä Turun yliopiston avoimen yliopiston, osin Lapin yliopiston kanssa ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa.

Opintomaksu Koko opintokokonaisuus 500 euroa, josta Lapin kesäyliopiston toteuttamat jaksot TUTU1 ja TUTU2 yhteensä 250 euroa ja Turun avoimen yliopiston maksu 250 euroa.
Myös joillekin yksittäisille jaksoille voi ilmoittautua erikseen. Yksittäisen jakson hinta jaksosta riippuen 130 - 80 euroa.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
Kevät 2019 / Lapin kesäyliopiston pienryhmä
Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op, TUTU1, 7.1.2019 alkaen
Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op, TUTU2, maaliskuussa 2019 alkaen
Kesä 2019
Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op, TUTU5
Syksy 2019
Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op, TUTU3
Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op, TUTU4
.
Huom! Varauksen peruutus viimeistään: 31.12.2018,

Huomio!
Tähän tapahtumaan ilmoittautuminen ei ole sallittu. Joko ilmoittautumisaika on päättynyt, tai ilmoittautumismahdollisuutta ei ole vielä avattu.
Tietosuojaseloste
ILMARI