Kurssille ilmoittautuminen
Avoin korkeakouluopetus
Kemian perusopinnot 25 op, JY KEVÄT 2019


Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa keskustella modernista kemiasta tieteenä, sen sovellettavuudesta monille tieteenaloille ja vaikutuksesta arkipäivän elämään. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja palauttaa mieleen keskeiset kemian peruskäsitteet. Lisäksi opiskelijan ongelmanratkaisutaidot kehittyvät ja hän pystyy käyttämään ja soveltamaan kemiallista aineiden ja rakenteiden tuntemusta.
Lähiopintoina
KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1) (5 op) ajalla 18.1. – 2.3.2019
KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia) (5 op), 15.3. alkaen
KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2) (5 op) syksy 2019
KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) (6 op) kevät 2020

verkko-opintoina, huom. kaksi toteutusta
KEMP1150 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä) (2 op) 18.2. – 22.4. / tai touko-kesäkuu -19
KEMP1160 Biologinen kemia 1 (2 op) touko-kesä 2019 tai syksy 2019

Opintomaksu: 650 euroa, yksittäinen jakso 5 – 6 op 180 euroa, verkko-opinnot 2 op 120 euroa.
Huom! Varauksen peruutus viimeistään: 31.12.2018,

Huomio!
Tähän tapahtumaan ilmoittautuminen ei ole sallittu. Joko ilmoittautumisaika on päättynyt, tai ilmoittautumismahdollisuutta ei ole vielä avattu.
Tietosuojaseloste
ILMARI