Kurssille ilmoittautuminen
Täydennyskoulutusta ammattiin
Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus (18 op) TALVI 2019


Positiiviseen, kognitiiviseen ja valmentavaan psykologiaan perustuvat integratiiviset coaching- ja valmennustaidot antavat tieteellisen ja käytännönläheisen perustan itsetuntemuksen kehittymiseen sekä nykyaikaiseen itsensä ja toisten johtamiseen. Coaching on tieteiden ja ammattien rajat ylittävää, käytännön läheistä toimintaa, jonka toteuttamisen tapa on ratkaisukeskeinen ja energisoiva. Tänä päivänä coaching on jo luonteva osa sekä yksilön, organisaation että koko työelämän kehittämistä.

Energiaa, työvälineitä ja itsetuntemusta coaching- ja valmennustaidoista
esimiehille, opettajille, HR –asiantuntijoille, yrittäjille ja ihmissuhdetyötä tekeville!
Huom! Varauksen peruutus viimeistään: 03.11.2019,

* merkityt ovat pakollisia tietoja

Laskun saajan tiedot


 
 
Tietosuojaseloste
ILMARI