Kurssille ilmoittautuminen
Avoin korkeakouluopetus
Pohjoissaamen alkeiskurssi 5 op (OY) kevät 2019


Opinnot alkavat: 24.5.2019
Ilmoittautuminen: 5.5.2019 mennessä, ilmoittautumisaikaa jatkettu 10.5. saakka

Opintojen tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pohjoissaamen ydinkielioppia ja osaa käyttää sitä. Opiskelija tuntee perussanaston. Hän osaa lukea helppoja tekstejä ja keskustella helpoista aiheista sekä kirjoittaa saameksi lyhyitä kirjoitelmia.

Opintojen sisältö ja toteutus
Erilaisia luku-, kirjoitus- ja ääntämisharjoituksia, kielioppia ja tekstin- ja kuullun ymmärtämiseen liittyviä harjoituksia. Opintojen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivisen osallistumisen lisäksi varautumista itsenäiseen työskentelyyn.
Opetus toteutetaan monimuoto-opintoina eli viikonloppuisin lähiopetuksena Rovaniemellä 40 tuntia ja arki-iltaisin 22 tuntia etäyhteyksin. Opintojen suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa n. 80 % pidetystä opetuksesta.

Opintomaksu 190 euroa
Huom! Varauksen peruutus viimeistään: 05.05.2019,

Huomio!
Tähän tapahtumaan ilmoittautuminen ei ole sallittu. Joko ilmoittautumisaika on päättynyt, tai ilmoittautumismahdollisuutta ei ole vielä avattu.
Tietosuojaseloste
ILMARI