Kurssille ilmoittautuminen
Avoin korkeakouluopetus
Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op (TY) syksy 2019

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin.

Opintomaksu 550 euroa, yksittäinen jakso 150 euroa

Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot, joista lähiopetuksena Rovaniemellä muut jaksot paitsi lyriikan jakso verkkoyhteyksin:
Johdatus kirjoittamiseen 5 op
Proosan kirjoittaminen 6 op
Lyriikan kirjoittaminen 4 op
Draaman kirjoittaminen 4 op
Tietokirjoittaminen 4 op
Arviointi ja koonti 2 op
Huom! Varauksen peruutus viimeistään: 10.09.2019,

* merkityt ovat pakollisia tietoja

Laskun saajan tiedot 

Hyväksyn ehdot: Opintojen peruminen ja keskeyttäminen sekä ilmoittautumistietojen käsittely https://www.lapinkesayliopisto.fi/LKY/Suomeksi/Koulutus/Avoin-korkeakouluopetus/Opintojen-peruminen-ja-keskeyttaminen-seka-ilmoittautumistietojen-kasittely
 
Tietosuojaseloste
ILMARI