Kurssille ilmoittautuminen
Avoin korkeakouluopetus
Ravitsemustiede 25 op (UEF) syksy 2019 - kevät 2020

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemukseen ja liikuntaan, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.
Ilmoittaudun koko arvosanaan

Hinta: 500 euroa koko opintokokonaisuus 25 op, yksittäiset opintojaksot lähiopetuksena (ravitsemustieteen perusteet 4 op, ravitsemus ja liikunta 4 op ja ravitsemus ja ruokavaliot 5 op) 120 euroa, muut jaksot (verkko-opetus) 60 euroa.
Huom! Varauksen peruutus viimeistään: 30.09.2019,

Huomio!
Tähän tapahtumaan ilmoittautuminen ei ole sallittu. Joko ilmoittautumisaika on päättynyt, tai ilmoittautumismahdollisuutta ei ole vielä avattu.
Tietosuojaseloste
ILMARI