Kurssille ilmoittautuminen
Täydennyskoulutusta ammattiin
Seksologian jatko-opinnot 40 op 2019-2021


SEKSOLOGIAN JATKO- OPINNOT (40 op)

KOULUTUKSEN TAVOITE:
Tavoitteena ovat seksuaaliterapeutin ammatilliset valmiudet.
Opinnot suoritettuaan opiskelija voi toimia seksuaaliterapeuttina.

Henkilöllä, joka on suorittanut Seksologian jatko-opinnot, on vähintään opistotason perustutkinnon omaava ja, joka on ollut vähintään 2 vuotta Suomen Seksologisen Seuran jäsen, on mahdollisuus hakea diplomia, Specialist in Sexological Counselling (NACS:n auktorisointi).

KOHDERYHMÄ:
Terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan perustutkinnon suorittaneet ammattilaiset, joilla on seksologian perusopinnot tai seksuaalineuvojan koulutus (30 op) suoritettuna.
Huom! Varauksen peruutus viimeistään: 29.09.2019,

* merkityt ovat pakollisia tietoja

Laskun saajan tiedot 
 
Tietosuojaseloste
ILMARI