Anmälan till Pilates i Lagstads skola hösten 2019/våren 2020
Träningar/Harjoitukset
Pilates Fortsättning Hösten 2019 & Våren 2020

Lagstads skola lilla salen torsdagar 19:00-20:00. Start 5.9.2019
Pris / termin 80,00 + årsmedlemskap i EsboIF som faktureras skilt.

* merkityt ovat pakollisia tietoja / fält med * är obligatoriska

 

REGLER Jag tillåter att mina personuppgifter hanteras enligt föreningens registerbeskrivning (finns i länken nedan). Anmälan är SSL-skyddad. Jag är medveten om att det kan fotograferas under evenemanget, och bilderna kan användas på föreningen hemsidor och sociala medier. Bilderna överlåts inte till annat bruk. Jag ger även tillåtelse till bruk av bilder enligt det tidigare nämnda. Jag har även noterat att deltagande i verksamheten förutsätter Esbo IF-medlemskap. Årsmedlemsavgiften 20,00 faktureras separat. EHDOT Annan suostumukseni sille että henkilötietojani käsitellään seuran tietosuojaselosteen mukaisesti. Ilmoittautuminen on SSL-suojattu. Tapahtumassa voidaan ottaa kuvia, joita voidaan käyttää seuran verkkosivuilla ja viestinnässä. Kuvia ei luovuteta muuhun käyttöön. Annan luvan myös kuvien käyttöön edellä kerrotuissa yhteyksissä. Olen myös noteerannut että osallistuminen toimintaan edellyttää Esbo IF-jäsenyyttä. Vuosijäsenmaksu 20,00 laskutetaan erikseen.
 
Tietosuojaseloste - Sekretesspolicy
ILMARI