Uimakouluun ilmoittautuminen

Lomakkeen avaushetkellä / when the form is opened: paikkoja / places left 0, varapaikkoja / waiting list places left 5

Santasport uimakoulut: Syksy 2020 1. jakso 12.-27.9.2020
Kultakalat 2-3 v. lapsi-vanhempi ryhmä 12.-27.9.2020 Klo. 11.00-11.45 (varapaikalle)

Kultakalat (2-3 v. lapsi -vanhempi ryhmä)

Toimintaa kolmen viikonlopun ajan lauantaisin ja sunnuntaisin (yhteensä 6 kertaa)

2-3 vuotiaille suunnattu opetusryhmä. Kurssilla lapset ja aikuiset tutustuvat veden ominaisuuksiin yhdessä. Kurssi tarjoaa tietoa lapsen vesitaitavuuden kehittymisestä altaassa ja sen ulkopuolella antaen hyvät eväät tarkkailla lapsen kehittymistä myös tulevina vuosina. Lapsi saa hyvän alun vesitaitojen oppimiseen turvallisesti oman vanhemman kanssa. Kurssi tukee myös aikuisen omien vesitaitojen kehittymistä.

Opetuskerta sisältää n. 30 - 40 min ohjattua yhdessä oppimista.

Kurssin tavoitteet: Veteen tutustuminen ja sen luominen turvalliseksi oppimisympäristöksi. Lapsen omatoiminen liikkuminen veden eri syvyyksissä. Kellumisen, liukumisen ja ensimmäisten uintiliikkeiden hahmottaminen.

Ilmoittautumisen yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käytetään kurssipaikan varaamiseen ja yhteydenpitoon asiakkaan ja Lapin Urheiluopiston välillä koskien ko. kurssin asioita. Tietoihin pääsy on vain Lapin Urheiluopiston henkilökunnalla, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tietoja ei myöskään käytetä markkinoinnillisiin tarkoituksiin.
Huom! Varauksen voit tarvittaessa peruuttaa ennen 31.08.2020, 10:00
Note! If needed, you may cancel this reservation until: 31.08.2020, 10:00

* merkityt ovat pakollisia tietoja - Fields marked with * are obligatory
Huoltajan tiedot - Details of the custodian
(muodossa: Etunimi Sukunimi - use format:: Firstname Lastname)


 

Laittamalla ruksin ruutuun ja ilmoittautumalla tiedostan ja hyväksyn kyseiset ehdot: 1. Henkilötietojen tallentaminen Hyväksyn, että henkilötietojani (nimi, sähköposti ja puhelinnumero) voi tallentaa uimakoulun käyttämään Learn to Swim Log - ohjelmistoon. Tiedot tallennetaan järjestelmään lapsen turvallisuuden vuoksi. Opetushenkilökunta voi ottaa yhteyttä vanhempaan näiden henkilötietojen avulla. Henkilötietoihin pääsy on vain tätä järjestelmää käyttävällä henkilökunnalla. Tiedot ovat suojattu salasanalla. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, eikä niitä käytetä markkinoinnilliseen tarkoitukseen. 2. Kuvien ja videoiden tallentaminen Hyväksyn, että uimakouluun osallistuvasta lapsesta saa ottaa kuvia ja videoita oppimistarkoituksessa. Kuvat ja videot tallennetaan lapsen henkilökohtaiseen profiiliin, joihin pääsy on vain uimakoululaisen huoltajilla ja Lapin Urheiluopiston uimaopetushenkilökunnalla. 3. Ilmoittautuminen Uimakouluihin ilmoittaudutaan sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 30 vuorokautta ennen kurssin alkua (mikäli kurssin alkamiseen on lyhempi aika, muuttuu ilmoittautuminen sitovaksi heti tietojen tallentamisen jälkeen). Asiakas saa tiedoksi paikan vahvistuksen heti ilmoittautumisen jälkeen ilmoittamaansa sähköpostiin. Kurssia koskeva info lähetetään asiakkaalle 1-2 viikkoa ennen kurssin alkua asiakkaan sähköpostiin. 4. Kurssipaikan peruminen Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 30 vuorokautta ennen kurssin alkua (mikäli ilmoittautumisen ja kurssin alkamisen välinen aika on lyhempi, on ilmoittautuminen sitova heti tietojen tallentamisen jälkeen). Tämän jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai keskeyttämisestä peritään koko kurssimaksu. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko kurssimaksu. Peruutus tehdään omilla varaussivuilla, jonka linkki löytyy vahvistussähköpostista. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu tai siihen rinnastettava este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen. 5. Kurssin peruminen Lapin Urheiluopistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi tai opettajaresurssit eivät riitä toteuttamaan kurssia.
 
Tietosuojaseloste - Privacy policy
ILMARI