Uimakouluun ilmoittautuminen

Lomakkeen avaushetkellä / when the form is opened: paikkoja / places left 0

Santasport uimakoulut: Syksy 2020 3. jakso 31.10-15.11.2020
Kilpikonnat 4-5 v. 31.10-15.11.2020 klo 9.00-10.00 (varapaikalle)

Kilpikonnat (4 - 5 v. ryhmä)

Kurssi on luontainen jatkumo Kultakalat-ryhmälle, mutta osallistujan ei tarvitse omata aiempia vesitaitoja. Opetus lähtee alkeista ja etenee kunkin lapsen kohdalla omaa polkuaan tavoitteena kehittää ja hyödyntää varhaisia taidonoppimisedellytyksiä.


Kurssin tavoitteet:

Itsenäisen toiminnan harjoittelu suihku- ja allastiloissa
Delfiini ryhmään vaadittavien perustaitojen hallitseminen

Ilmoittautumisen yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käytetään kurssipaikan varaamiseen ja yhteydenpitoon asiakkaan ja Lapin Urheiluopiston välillä koskien ko. kurssin asioita. Tietoihin pääsy on vain Lapin Urheiluopiston henkilökunnalla, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tietoja ei myöskään käytetä markkinoinnillisiin tarkoituksiin.
Huom! Varauksen voit tarvittaessa peruuttaa ennen 05.10.2020, 10:00
Note! If needed, you may cancel this reservation until: 05.10.2020, 10:00

* merkityt ovat pakollisia tietoja - Fields marked with * are obligatory
Huoltajan tiedot - Details of the custodian
(muodossa: Etunimi Sukunimi - use format:: Firstname Lastname)


 

Laittamalla ruksin ruutuun ja ilmoittautumalla tiedostan ja hyväksyn kyseiset ehdot: 1. Henkilötietojen tallentaminen Hyväksyn, että henkilötietojani (nimi, sähköposti ja puhelinnumero) voi tallentaa uimakoulun käyttämään Learn to Swim Log - ohjelmistoon. Tiedot tallennetaan järjestelmään lapsen turvallisuuden vuoksi. Opetushenkilökunta voi ottaa yhteyttä vanhempaan näiden henkilötietojen avulla. Henkilötietoihin pääsy on vain tätä järjestelmää käyttävällä henkilökunnalla. Tiedot ovat suojattu salasanalla. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, eikä niitä käytetä markkinoinnilliseen tarkoitukseen. 2. Kuvien ja videoiden tallentaminen Hyväksyn, että uimakouluun osallistuvasta lapsesta saa ottaa kuvia ja videoita oppimistarkoituksessa. Kuvat ja videot tallennetaan lapsen henkilökohtaiseen profiiliin, joihin pääsy on vain uimakoululaisen huoltajilla ja Lapin Urheiluopiston uimaopetushenkilökunnalla. 3. Ilmoittautuminen Uimakouluihin ilmoittaudutaan sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 30 vuorokautta ennen kurssin alkua (mikäli kurssin alkamiseen on lyhempi aika, muuttuu ilmoittautuminen sitovaksi heti tietojen tallentamisen jälkeen). Asiakas saa tiedoksi paikan vahvistuksen heti ilmoittautumisen jälkeen ilmoittamaansa sähköpostiin. Kurssia koskeva info lähetetään asiakkaalle 1-2 viikkoa ennen kurssin alkua asiakkaan sähköpostiin. 4. Kurssipaikan peruminen Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 30 vuorokautta ennen kurssin alkua (mikäli ilmoittautumisen ja kurssin alkamisen välinen aika on lyhempi, on ilmoittautuminen sitova heti tietojen tallentamisen jälkeen). Tämän jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai keskeyttämisestä peritään koko kurssimaksu. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko kurssimaksu. 5. Vanhempien huolehtimisvastuu Syksyn uimakouluja ohjaa kaksi naisopettajaa. Ruksittamalla tämän kohdan vanhemmat huomioivat huolehtimisvastuun ja sitoutuvat lapsesta huolehtimiseen pukuhuone-, sauna- ja suihkutiloissa, mikäli lapsi tuodaan miesten pukuhuoneen kautta. Vanhempi ei myöskään jätä lasta vartioimatta uima-altaalle, vaan odottaa, että uimaopettaja ottaa lapsen vastaan. Vanhempi on myös hakemassa lasta oikeaan aikaan ja noutaa lapsen uimakoulusta, jotta uimaopettajat voivat varmistua lapsen turvallisuudesta. Mikäli lapsen noutaa eri henkilö, tästä ilmoitetaan opettajalle ennen tunnin alkua. 6. Kurssin peruminen Lapin Urheiluopistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi, tai opettajaresurssit eivät riitä kurssin toteuttamiseen.
 
Tietosuojaseloste - Privacy policy
ILMARI