Jäseneksi liittyminen / Medlemsanmälan
CISV Porvoo ry jäsentietolomake - perhejäsen / CISV Borgå rf medlemsuppgifter - familjemedlem
Ilmoita tällä lomakkeella tietosi CISV-Porvoo ry:n jäsenrekisteriin perhejäseneksi (5 eur/vuosi). HUOM! Ohjelmiin osallistuvien on oltava varsinaisia jäseniä.

Alaikäisten jäsenien on ilmoitettava vähintään yhden huoltajan tiedot.

--
Meddela med denna blankett dina uppgifter till CISV Borgå rf:s medlemsregister som familjemedlem (5 euro/år). OBS! Alla som deltar i något program bör vara egentliga medlemmar.

Minderåriga medlemmar bör meddela minst en vårdnadshavares uppgifter.

* merkityt ovat pakollisia tietoja / fält med * är obligatoriska
Huoltajan tiedot - Vårdnadshavarens information
(muodossa: Etunimi Sukunimi - format: Förnamn Efternamn)
2. Huoltajan tiedot - Vårdnadshavarens information
(muodossa: Etunimi Sukunimi - format: Förnamn Efternamn)
 
Tietosuojaseloste - Sekretesspolicy
ILMARI