* merkityt ovat pakollisia tietoja
Oletko SKHH ry’n jäsen? *

Sitoudutko noudattamaan yritystoiminnassai SKHH ry’n arvoja? *

Myytkö EU:n sisäpuolella? *

Myytkö muualle ulkomaille? *