* merkityt ovat pakollisia tietoja
Huoltajan tiedot
(muodossa: Etunimi Sukunimi)
2. Huoltajan tiedot
(muodossa: Etunimi Sukunimi)
Kuvauslupa: Kuvia käytetään vain Hurjaruuthin omassa tiedotuksessa ja markkinoinnissa kuten esitteissä, markkinointikirjeissä, www- sekä facebook- ja some-sivuilla. Julkaisemamme kuvat ovat tarkoin valittuja. *

Uutiskirje
Lisähenkilö, 1 lapsen ja 1 aikuisen lisäksi