Koulutukseen ilmoittautuminen
Työtä kohti
Työtä kohti 1 - Suomen kieltä, ohjausta ja työharjoittelu

Kurssilla opiskellaan suomen kieltä noin tasolta A2.1 tasolla A2.2 sekä parannetaan oppimis--ja digitaalisia taitoja. Kurssilla saat ohjausta työnhakuun ja jatko-opintoihin. Ohjattu työharjoittelu on ajalla 4.1.-12.2.2021, ei 6.1.2021.

* merkityt ovat pakollisia tietoja


 
Tietosuojaseloste
ILMARI