Koulutukseen ilmoittautuminen
Muistihoitajan koulutusohjelma 1 vuosi
verkkokoulutus saatavana loppuvuodesta


Koulutus antaa valmiudet toimia muistipoliklinikan lääkärin työparina sekä vaativissa muistihoitajan tai muistineuvojan tehtävissä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityisen sektorin palveluksessa.

Muistihoitajalla on koulutuksen suoritettuaan laajat tiedot eri muistisairauksista, niiden vaikutusmekanismeista ja hoitomuodoista sekä diagnostisista arviointityökaluista ja -menetelmistä. Muistihoitaja osaa toimia muistisairaiden ja heidän omaistensa/läheistensä ammatillisena tukena kaikissa sairauden vaiheissa.

* merkityt ovat pakollisia tietoja
Laskun saajan tiedot 
Tietosuojaseloste
ILMARI