* merkityt ovat pakollisia tietoja / fält med * är obligatoriska
Huoltajan tiedot - Vårdnadshavarens information
(muodossa: Etunimi Sukunimi - format: Förnamn Efternamn)
2. Huoltajan tiedot - Vårdnadshavarens information
(muodossa: Etunimi Sukunimi - format: Förnamn Efternamn)
Oletko CISV:n paikallisyhdistyksen jäsen? / Är du medlem i en av CISV:s lokalföreningar? *

Valitse paikallisyhdistyksesi. Jos et ole vielä jäsen valitse sinua maantieteellisesti lähinnä oleva: / Välj din lokalförening. Välj den som ligger geografiskt närmast dig om du inte ännu är medlem: *
Oletko ikinä osallistunut CISV-koulutukseen? / Har du tidigare deltagit i en CISV-skolning? *

Ohjaajien/junioriohjaajien koulutus järjestetään 26.-28.4. Padasjoella. Kaikilta junioriohjaajilta edellytetään osallistuminen CISV:n koulutukseen. Pääsetkö osallistumaan koulutukseen? - Ledarnas/juniorledarnas skolning arrangeras den 26.-28.4. i Padasjoki. Deltagande i en CISV-skolning är en förutsättning för att vara juniorledare. Har du möjlighet att delta i skolningen? *