Koulutukseen ilmoittauminen
Nuorisotakuuhakemus
Suomen kieli käyttöön (Nuorisotakuu, ilmainen suomen kielen kurssi)

Helsingin aikuisopisto järjestää nuorisotakuukoulutuksen ajalla 2.11.2020–2.3.2021. Opiskelijoiden valinnassa etusijalla ovat peruskoulun juuri päättäneet nuoret. Tällä tarkoitetaan alle 20-vuotiaita peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneitä, päättämisvaiheessa olevia tai oppivelvollisuusiän ylittäneitä henkilöitä, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Toissijaisesti koulutukseen voidaan ottaa myös 20-29-vuotiaita vailla toisen asteen koulutusta olevia maahanmuuttajanuoria. Koulutus kokoontuu ma-pe klo 9.00–12.15. Lähiopetuksen lisäksi on koti- ja etätehtäviä vähintään 5 tuntia viikossa.

Suomen kielen lähtötaso oltava vähintään A2.1. Tavoitetaso on B1.
Koulutus sisältää suomen kielen ja tietotekniikan opintoja sekä ohjausta.

* merkityt ovat pakollisia tietoja


 
Tietosuojaseloste
ILMARI