Koulutukseen ilmoittautuminen
Muistihoitajan koulutusohjelma 1 vuosi
Helsinki, Kevät 2020 voit myös osallistua verkon välityksellä

Suomen Psykologisen Instituutin järjestämä Muistihoitajan koulutus on tarkoitettu antamaan lisäpätevyyden muistihoitajan tehtäviin sosiaali- tai terveydenhuollon peruskoulutuksen suorittaneille henkilöille (geronomi, sosionomi, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, lähihoitaja).
Koulutus antaa valmiudet toimia muistipoliklinikan lääkärin työparina sekä vaativissa muistihoitajan tai muistineuvojan tehtävissä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityisen sektorin palveluksessa.

Muistihoitajalla on koulutuksen suoritettuaan laajat tiedot eri muistisairauksista, niiden vaikutusmekanismeista ja hoitomuodoista sekä diagnostisista arviointityökaluista ja -menetelmistä. Muistihoitaja osaa toimia muistisairaiden ja heidän omaistensa/läheistensä ammatillisena tukena kaikissa sairauden vaiheissa.

* merkityt ovat pakollisia tietoja
Laskun saajan tiedot 
Tietosuojaseloste
ILMARI