Koulutukseen ilmoittautuminen
NEPSY - KOULUTUSPÄIVÄT
SYKSYLLÄ 2020 ennakkoilmoittaudu: Aivojen biohakkerointi ja mielen hoitaminen ** Uusia välineitä asiakastyöhön - mobiililaitteiden neuro- ja biopalautesovellukset


Uusia välineitä asiakastyöhön - mobiililaitteiden neuro- ja biopalautesovellukset

Opi kuinka yksinkertainen biopalaute auttaa ennen- näkemättömällä tavalla asiakastasi oppimaan uusia keinoja itsehillintään ja tunteiden säätelyyn.

1. Emootiot tulevat asiakkaalle näkyviksi visuaaliseen muotoon
Joskus asiakkaan on lähes mahdotonta puhua tunteistaan. Cardio panta näyttää reaaliaikaisesti sykkeen muutokset näytöllä graafisessa muodossa. Neuro panta mittaa karkeasti aivojen toimintaa. Sykkeen ja aivotoiminnan muutokset vaikuttavat pelattavan pelin, seurattavan ohjelman tai opetusohjelman etenemiseen reaaliaikaisesti.  

-->
2.
Esimerkiksi eräs itsehillintätaitoja edistävässä pelissä pulssin kiihtyessä pelaaminen käy yhä vaikeammaksi. Asiakas oppii pelin avulla, että ympäristö reagoi, kun häntä suututtaa, turhauttaa tai jos hän käyttäytyy kiihtyneesti. Tämä motivoi asiakkaankin reagoimaan ja näin kantamaan vastuuta itsestään ja käyttäytymisestään.  

3.
Sovellus tarjoaa uuden ja mielekkään tavan harjoittaa tässä ja nyt rauhoittumisen taitoa.
Itsehillintätaitoja opettava peli kutsuu asiakkaan harjoittamaan hyvissä ajoin esimerkiksi syvähengitystä turhautumisen hetkinä välttääkseen ylikierroksille menemisen. Pärjääminen ja onnistuminen paitsi pelissä, myös elämässä yleensä edellyttää itsensä rauhoittamisen taitoja. Hyvin nopeasti sovelluksen avulla opitut taidot ovat asiakkaan käytössä myös tosielämän tilanteissa.

Järjestäjä: Suomen Psykologinen Instituutti

Osallistumismaksu: 235 € + alv 24% (sis. lounaan ja kahvit)

Kohderyhmä: Sosiaalihuollon, lastensuojelun, terveydenhuollon, kasvatuksen ja opetuksen ammattilaiset, joiden asiakkaat tarvitsevat apua tunteiden säätelyssä ja itsehillinnässä.

Tavoitteet:
- antaa tietoa bio- ja neuropalautteen mahdollisuuksista tukea asiakasta oppimaan uusia itsehillintä- ja tunteiden säätelykeinoja.
- tutustua konkreettisesti yhteen mobiililaitteeseen (älypuhelin tai tabletti) kytkettävään biopalauteapplikaatioon (joita saa ostaa alk. 39€) sekä yhteen neuropalauteapplikaatioon (joita saa ostettua alk. 99€) sekä useampaan eri tyyppiseen tietokonepeleihin ja opetussovelluksiin, joilla tätä teknologiaa voi hyödyntää.

Koulutuksen jälkeen:
Osallistujalla on edellytykset käyttää bio- ja neuropalautesovelluksia ja opastaa tarvittaessa asiakkaansa näiden pariin. Osallistujalla on käsitys mihin nämä soveltuvat, mitkä ovat niiden rajoitukset ja miten niitä voi hyödyntää asiakastyössä.
Koulutuksen jälkeen osaat asettaa realistiset yksilölliset tavoitteet bio- ja neuropalautteen hyödyntämiselle osana muun hoidon kokonaisuutta. Osaat myös arvioida bio- ja neuropalauteavusteisen hoidon vaikuttavuutta ja dokumentoida tätä. Lisäksi tunnet riittävästi alan kansainvälistä tutkimusta.

OHJELMA

9.00-10.30 Koulutuksen avaus, Neurofeedbackin ja biopalautteen taustateoriaa ja tutkimusta
10.30-10.45 Kahvitauko
10.45-12.00 Neuro- ja biopalautesovelluksiin perehtyminen käytännössä
12.00-13.00 Lounas
13.00-14.30 Neuro- ja biopalautesovelluksiin tutustuminen jatkuu eri peleihin ja opetusohjelmiin tutustumisella
14.30-14.45 Kahvitauko
14.45-16.00 Indikaatiot ja kontraindikaatiot bio- ja neuropalautesovellusten käytölle, Asiakaskohtaisten yksilöllisten tavoitteiden ja arviointiperiaatteiden laatiminen, Arviointi ja Dokumentointi, loppukeskustelu
16.00 Koulutuspäivän päättäminen

Lisätiedot: asiakaspalvelu@psyk.fi tai p. 010 2310 333

* merkityt ovat pakollisia tietoja
Laskun saajan tiedot
 
Tietosuojaseloste
ILMARI