* merkityt ovat pakollisia tietoja / fält med * är obligatoriska
Huoltajan tiedot - Vårdnadshavarens information
(muodossa: Etunimi Sukunimi - format: Förnamn Efternamn)
2. Huoltajan tiedot - Vårdnadshavarens information
(muodossa: Etunimi Sukunimi - format: Förnamn Efternamn)
Sukupuoli - Kön: *


Oletko CISV:n paikallisyhdistyksen jäsen? / Är du medlem i en av CISV:s lokalföreningar? *

Valitse paikallisyhdistyksesi. Jos et ole vielä jäsen valitse sinua maantieteellisesti lähinnä oleva: / Välj din lokalförening. Välj den som ligger geografiskt närmast dig om du inte ännu är medlem: *

Perheellämme on taloudelliset mahdollisuudet lähettää lapsemme toisella mantereella järjestettävälle leirille / Vår familj har ekonomiska möjligheter att skicka vårt barn på läger till en annan världsdel *

Vastaa seuraaviin kysymyksiin englanniksi – Svara på följande frågor på engelska: