* merkityt ovat pakollisia tietoja / fält med * är obligatoriska
Huoltajan tiedot - Vårdnadshavarens information
(muodossa: Etunimi Sukunimi - format: Förnamn Efternamn)
2. Huoltajan tiedot - Vårdnadshavarens information
(muodossa: Etunimi Sukunimi - format: Förnamn Efternamn)
Sukupuoli / Kön: *


Oletko täyttänyt 18-vuotta. Jos vastaat kyllä, voit halutessasi täyttää huoltajan tietoihin omat yhteystietosi. / Har du redan fyllt 18 år? Om du svarade ja kan du om du vill ersätta vårdnadshavarens kontaktuppgifter med dina egna. *

Oletko CISV:n paikallisyhdistyksen jäsen? / Är du medlem i en av CISV:s lokalföreningar? *

Valitse paikallisyhdistyksesi. Jos et ole vielä jäsen valitse sinua maantieteellisesti lähinnä oleva: / Välj din lokalförening. Välj den som ligger geografiskt närmast dig om du inte ännu är medlem: *