Ilmoittautumislomake / anmälningsblankett

Lomakkeen avaushetkellä / När blanketten öppnas: paikkoja / platser 4, varapaikkoja / reservplatser 10

First Step ilmoittautumislomake - First Step läger anmälningsblanket 13.-20.6.

Huom! Varauksen peruutus viimeistään: 06.06.2021, 24:00
OBS! Avbokning senast: 06.06.2021, 24:00

* merkityt ovat pakollisia tietoja / fält med * är obligatoriska
Huoltajan tiedot - Vårdnadshavarens information
(muodossa: Etunimi Sukunimi - format: Förnamn Efternamn)
2. Huoltajan tiedot - Vårdnadshavarens information
(muodossa: Etunimi Sukunimi - format: Förnamn Efternamn) 

Annan suostumukseni siihen, että Suomen CISV-liitto ja sen paikallisyhdistykset käsittelevät tällä lomakkeella annettuja henkilötietoja. Tietoja käytetään ainoastaan lomakkeella mainitun leirin tai perhevaihdon osallistujavalinnassa tai ryhmänvetäjän, leirinvetäjän ja junioriohjaajan valintaprosessissa, eikä tietoja luovuteta koskaan kolmansille osapuolille. Tietoja säilytetään ainoastaan hakuprosessin vaatiman ajan, jonka jälkeen ne poistetaan sähköisestä järjestelmästä. /  Jag godkänner att CISV-förbundet i Finland samt CISV:s lokalföreningar hanterar de personuppgifter som fyllts i på denna blankett. Uppgifterna används endast för val av deltagare, ledare, stab eller juniorledare för det läger eller utbytesprogram som nämns på blanketten. Personuppgifterna överlåts inte åt någon tredje part. Uppgifterna sparas under den tid som valprocessen pågår och raderas därefter från den elektroniska tjänsten.
 
Tietosuojaseloste - Sekretesspolicy
ILMARI