Esimiehille
Etä- ja hybridityön johtaminen
Asiantuntijasta esihenkilöksi
Taitava palautteenanto, puheeksiotto ja varhainen puuttuminen/välittäminen
Kielikoulutus
Etäapua sähköpostien kirjoittamiseen / Distance Learning Course: Emails
Työoikeuden koulutukset
Työelämän kysymysten oikeudelliset perusteet 16.2.2022
Terveydentila ja työkyky työsuhteessa ti 15.3.2022
Työsuhdeturva ti 26.4.2022
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu työpaikalla ti 17.5.2022
Työaika- ja vuosilomasuojelu ti 23.8.2022
Työturvallisuuslainsäädännön perusteet ti 27.9.2022
Työpaikkatason sopiminen ja yhteistoimintamenettely ti 25.10.2022
Työoikeuden ajankohtaispäivä ti 22.11.2022
Valmennukset
Etätyöskentelyn ja oman hyvinvoinnin hallinta tilauskurssina verkossa
Ay-toimitsijan vuorovaikutus- ja ohjaamistaidot I
Ay-toimitsijan vuorovaikutus- ja ohjaamistaidot II
Yhdessä verkossa -koulutus
Oman osaamisen arvostaminen
Ryhmän johtamistaitoja tiimien ja ryhmien vetäjille tai kouluttajille
Sovitteleva lähestymistapa tutuksi - valmennus
Työkyky ja ikääntyminen
Rakentava vuorovaikutus
Viestintäkurssit
Some-ajan itsepuolustuskurssi ja mediakritiikki
Näin tilaat videon - mitä tulee ottaa huomioon?
Aikuinen oppijana (2+1 pv)
Selkeästi ja ymmärrettävästi - kirjoittamisen ja kielenhuollon verkkokurssi
Onnistu videoviestijänä
Monikulttuurisen viestinnän peruskoulutus 21.9.2021