Esimiehille
Esimiesvalmennus työttömyyskassojen esimiehille
Kielikoulutus
Englantia ay-sanastolla / English for trade unions I 7.-28.9.2020 klo 12.30-15.45 verkkokurssi
Fackförbundsverksamhets svenska för den aktiva språkanvändaren 7.9.2020 alkaen
Introduktion till svenska för fackförbundsverksamhet 7.9.2020 alkaen
Trade Union English for Active Users 7.9.2020 alkaen
Sähköpostienglantia etänä / Distance Learning Course: Emails
Työoikeuden koulutukset
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu työyhteisössä ti 8.9.2020 klo 9-16
Paikallinen sopiminen ti 27.10.2020 klo 9-16
Työoikeuden ajankohtaispäivä marraskuu 2020 klo 9-16
Työelämän kysymysten oikeudelliset perusteet 16.2.2021
Työsuhdeturva ti 16.3.2021
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu työpaikalla 13.4.2021
Uudistunut työaikalaki 18.5.2021
Vuosilomalaki 17.8.2021
Työturvallisuuslainsäädännön perusteet 14.9.2021
Työpaikkatason sopiminen ja yhteistoimintamenettely 5.10.2021
Työoikeuden ajankohtaispäivä 16.11.2021
Valmennukset
Mitä kuuluu hyvinvoinnin työpöydällesi? verkkokurssina
Etätyöskentelyn ja oman hyvinvoinnin hallinta tilauskurssina verkossa
Ryhmän johtamistaitoja tiimien ja ryhmien vetäjille tai kouluttajille to 26.11.2020 klo 9-16
Oman osaamisen arvostaminen pe 27.11.2020 klo 9-16
Viestintäkurssit
Some-ajan itsepuolustuskurssi tilauskurssina
Haasteelliset vuorovaikutus- ja viestintätilanteet pe 4.9.2020
Selkeä ja tavoitteellinen asiakasviestintä puhelimessa ja kirjallisesti 17. ja 24.9.2020 klo 9-12
Hyviä viestintäkäytäntöjä kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa ti 3.11.2020