Esimiehille
Hajautettu tiimityö ja etäjohtaminen 8. ja 10.12.2020
Kielikoulutus
Sähköpostienglantia etänä / Distance Learning Course: Emails
Englantia ay-sanastolla / English for trade unions 20.1-17.2.2021 verkkokurssi
Työoikeuden koulutukset
Paikallinen sopiminen ti 27.10.2020 ja ti 3.11. klo 9-12
Työoikeuden ajankohtaispäivä marraskuu 2020 klo 9-16
Yksityisyyden suoja ja työelämä 10.11.2020
Työelämän kysymysten oikeudelliset perusteet 16.2.2021
Työsuhdeturva ti 16.3.2021
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu työpaikalla 13.4.2021
Uudistunut työaikalaki 18.5.2021
Vuosilomalaki 17.8.2021
Työturvallisuuslainsäädännön perusteet 14.9.2021
Työpaikkatason sopiminen ja yhteistoimintamenettely 5.10.2021
Työoikeuden ajankohtaispäivä 16.11.2021
Valmennukset
Tehokas ajankäyttö ja oma jaksaminen verkkokurssina 26.1.2020
Etätyöskentelyn ja oman hyvinvoinnin hallinta tilauskurssina verkossa
Työkyky ja ikääntyminen 12.11.2020
Ryhmän johtamistaitoja tiimien ja ryhmien vetäjille tai kouluttajille to 26.11.2020 klo 9-16
Oman osaamisen arvostaminen pe 27.11.2020 klo 9-16
Viestintäkurssit
Some-ajan itsepuolustuskurssi tilauskurssina
Haasteelliset vuorovaikutus- ja viestintätilanteet ke 7.10.2020
Hyviä viestintäkäytäntöjä kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa ti 3.11.2020
Esiintymisjännitys kuriin 8.12.2020
Esiinny rennosti ja vapautuneesti 9.12.2020