Esimiehille
Näin käyn onnistuneita kehityskeskusteluja 2.2.2021
Hajautettu tiimityö ja etäjohtaminen 16. ja 17.2.2021
Esimiesten ryhmäcoaching 15. ja 29.3.2021
Hajautettu tiimityö ja etäjohtaminen 16. ja 18.3.2021
Taitava palautteenanto, puheeksiotto ja varhainen puuttuminen/välittäminen ma 3.5.2020 klo 14-16
Kielikoulutus
Englantia ay-sanastolla / English for trade unions 20.1-17.2.2021 verkkokurssi
Etäapua sähköpostien kirjoittamiseen / Distance Learning Course: Emails keväällä 2021
Työoikeuden koulutukset
Työelämän kysymysten oikeudelliset perusteet 16.2.2021
Työsuhdeturva ti 16.3.2021
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu työpaikalla 13.4.2021
Uudistunut työaikalaki 18.5.2021
Vuosilomalaki 17.8.2021
Työturvallisuuslainsäädännön perusteet 14.9.2021
Työpaikkatason sopiminen ja yhteistoimintamenettely 5.10.2021
Työoikeuden ajankohtaispäivä 16.11.2021
Valmennukset
Etätyöskentelyn ja oman hyvinvoinnin hallinta tilauskurssina verkossa
Työkyky ja ikääntyminen kevät 2021
Tehokas ajankäyttö ja oma jaksaminen 26.1.2021
Muutoksen kohtaaminen omassa työssä ja elämässä - miten muutoksista voi selvitä? 11. ja 18.2.2021
Taloustieto menestyksen tukena 8.3.2021 alkaen
Sovitteleva lähestymistapa tutuksi - valmennus 23. ja 26.3.2021
Ryhmän johtamistaitoja tiimien ja ryhmien vetäjille tai kouluttajille to 3.6.2021 klo 9-16
Viestintäkurssit
Esiintymisjännitys kuriin 8.12.2020
Esiinny rennosti ja vapautuneesti 9.12.2020
Some-ajan itsepuolustuskurssi ja mediakritiikki 10.2.2021
Näin tilaat videon - mitä tulee ottaa huomioon? 17.2.2021
Onnistu videoviestijänä 8.3.2021 alkaen