Esimiehille
Hajautettu tiimityö ja etäjohtaminen
Taitava palautteenanto, puheeksiotto ja varhainen puuttuminen/välittäminen ma 3.5.2020 klo 14-16
Etä- ja hybridityön johtaminen
Kielikoulutus
Etäapua sähköpostien kirjoittamiseen / Distance Learning Course: Emails keväällä 2021
Työoikeuden koulutukset
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu työpaikalla 13.4.2021
Uudistunut työaikalaki ti 25.5.2021
Vuosilomalaki 17.8.2021
Työturvallisuuslainsäädännön perusteet 14.9.2021
Työpaikkatason sopiminen ja yhteistoimintamenettely 5.10.2021
Työoikeuden ajankohtaispäivä 16.11.2021
Valmennukset
Etätyöskentelyn ja oman hyvinvoinnin hallinta tilauskurssina verkossa
Työkyky ja ikääntyminen kevät 2021
Ay-toimitsijan vuorovaikutus- ja ohjaamistaidot I
Ay-toimitsijan vuorovaikutus- ja ohjaamistaidot II
Taloustieto menestyksen tukena 8.3.2021 alkaen
Sovitteleva lähestymistapa tutuksi - valmennus 23. ja 30.3.2021
Oman osaamisen arvostaminen 6. ja 20.5.2021
Ryhmän johtamistaitoja tiimien ja ryhmien vetäjille tai kouluttajille to 3.6.2021 klo 9-16
Yhdessä verkossa -koulutus
Rakentava vuorovaikutus
Viestintäkurssit
Some-ajan itsepuolustuskurssi ja mediakritiikki
Näin tilaat videon - mitä tulee ottaa huomioon?
Onnistu videoviestijänä 8.3.2021 alkaen
Aikuinen oppijana (2+1 pv)
Selkeästi ja ymmärrettävästi - kirjoittamisen ja kielenhuollon verkkokurssi
Monikulttuurisen viestinnän peruskoulutus 21.9.2021