* merkityt ovat pakollisia tietoja
Huoltajan tiedot
(muodossa: Etunimi Sukunimi)
2. Huoltajan tiedot
(muodossa: Etunimi Sukunimi)
Huoltaja on *


Kuvaaminen leirin aikana esim. seuran verkkosivu ja facebook (nimiä ei tulla mainitsemaan) *

Osallistuja on uimataitoinen ja käynyt ensimmäisen luokan (vaaditaan) *