Ilmoittautuminen henkilöstökoulutukseen
Työoikeuden ajankohtaispäivä 16.11.2021

Työoikeutta työelämän tarpeisiin

Koulutussarja on yksittäisistä kursseista koostuva kokonaisuus. Jokaisella kurssilla käsitellään käytännön työelämää koskevia työoikeudellisia kysymyksiä.


Sisältö on ajankohtainen ja siinä huomioidaan mahdolliset lakien muutokset ja tuore oikeuskäytäntö.

Osallistuja oppii tuntemaan lainsäädännön ohella erilaisten käytännön kysymysten ratkaisuja. 

Tavoitteena on tarjota tietoa ja osaamista työpaikoilla esille tulevien kysymysten ratkaisemiseksi. 

Osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen sisältöön tuomalla etukäteen esille työssään kohtaamiaan kysymyksiä, joihin toivoo vastausta. 

Voit valita,osallistutko koko sarjaan vai yksittäiseen tai yksittäisiin kursseihin. Koulutussarja kannattaa suorittaa ohjelman mukaisessa järjestyksessä, koska silloin sisällöt tukevat toisiaan parhaiten. Koulutussarja on tarjonnassamme vuosittain, joten yksittäisiin kursseihin voi osallistua useamman vuoden aikana. 

Työoikeuden ajankohtaispäivä marraskuussa on tiivis tietopaketti ja siinä käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä mm. muuttunut tai muuttumassa oleva lainsäädäntö ja tuoreet oikeustapaukset.


8. osa Työoikeuden ajankohtaispäivä


Aika: ti 16.11.2021 klo 9-16, Zoom


Ohjelma:


9.00-10.30 Työehtosopimustoiminnasta luopuminen jatyöehtosopimusten yleinen jälkivaikutus


- mitä on ratkaistava, jos työsuhteen ehdoista ei enääsovita työehtosopimuksin

- mihin jälkivaikutus perustuu ja mitä se tarkoittaa

- jälkivaikutuksen piirissä olevat määräykset

- voiko jälkivaikutus jäädä syntymättä

- miten jälkivaikutus päättyy

- yleissitovan työehtosopimuksen jälkivaikutus

- alalla aloittava uusi työnantaja

 

Tauko

 

10.45-11.30 Luottamusmies yleissitovan työehtosopimuksenperusteella

 

- valintaoikeus versus työnantajan velvollisuus hyväksyä

- luottamusvaltuutetun ja luottamusmiehen toimivallan jako

- luottamusmiehen toimivalta yleissitovassa kentässä

 

Keskustelua

 

11.45-12.30 Lounastauko

 

12.30-13.30 Vireillä olevat lainsäädännön muutokset: otteitakiinnostavista uutuuksista

 

- yhteistoimintalaki

- työaikalain muutokset

 

13.30-14.15 Valittuja paloja viimeaikaisesta korkeimmanoikeuden käytännöstä

 

Kilpailevat yleissitovat työehtosopimukset, KKO:2021:49

Takaisinottovelvollisuus, KKO:2021:47

Irtisanomiselle varattu kohtuullinen aika, KKO:2021:9

Työsopimuksen irtisanominen, muun työn tarjoaminen,KKO:2020:74

 

Tauko

 

14.30-15.30 Valittuja paloja viimeaikaisestatyötuomioistuimen käytännöstä

 

Sairausajan palkka, työkyvyttömyyden todentaminen, TT2021:49

Työsopimuksen irtisanominen päihtymyksen johdosta; varoitusja hoitoonohjaus, TT 2021:29

 

Keskustelua

 

16.00 Koulutus päättyyPaikka: toteutetaan verkkokoulutuksena Zoomilla. 


Hinta: 360 euroa / päivä (sis. alv. 24 %). 

Ilmoittautumiset viimeistään 2.11.2021 - Kurssi toteutuu. Ehdit vielä mukaan. 


Jaana Paanetoja on oikeustieteen tohtori sekä työ- ja sosiaalioikeuden dosentti ja varatuomari.

Hän on monipuolinen työ- ja sosiaalioikeuden ammattilainen. Hänellä on pitkä ja laaja-alainen opettaja- ja kouluttajakokemus eri yhteisöissä. Paanetoja on tutkinut ja selvittänyt useaa työelämän kysymystä ja hänen kirjallinen tuotantonsa on laaja. Paanetoja on osallistunut muun ohessa työlakien valmisteluun ja työtuomioistuimen toimintaan. Tällä hetkellä hän työskentelee työneuvostossa.

Paanetojaa kuvataan innovatiiviseksi ja kantaa ottavaksi asiantuntijaksi, joka tuntee myös käytännön työelämän ongelmia ja haasteita. Hänen opetusmetodinsa ovat monipuoliset ja hän osaa räätälöidä sisällöt osallistujien taustojen ja tarpeiden mukaan. Paanetojalla on opettajan pätevyys ja johtamisen erikoisammattitutkinto.


Saat vahvistuksen sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen. Jos ei näy saman päivän aikana, tarkista myös ettei ole joutunut roskapostiin. Ota tarvittaessa yhteyttä järjestäjään puh. 050 464 5446 tai mervi.ylitalo@tyoaskel.fi


Huom! Varauksen peruutus viimeistään: 2.11.2021, 08:00
* merkityt ovat pakollisia tietoja
Laskun saajan tiedot
 

Olen lukenut, ymmärtänyt, ja hyväksyn ilmoittautuessani alla luetellut ehdot: Ilmoittautujalta kerätään tapahtuman turvallisen järjestämisen takaamiseksi sekä laskutuksen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Ilmoittautuminen on SSL-suojattu. Tietoja säilytetään vain Suomessa, eikä niitä luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Ilmoittautuessani annan luvan tietojeni käsittelyyn osallistumiseni hoitamiseksi. Tapahtuman hoitamisen jälkeen tiedot hävitetään. Tapahtumassa voidaan ottaa kuvia, joita voidaan käyttää järjestäjän verkkosivuilla ja viestinnässä. Kuvia ei luovuteta muuhun käyttöön. Annan luvan myös kuvien käyttöön edellä kerrotuissa yhteyksissä. Olen tutustunut tietosuojaselosteeseen ilmoittautumislomakkeen lopussa olevasta linkistä ja hyväksyn sen.
 
Tietosuojaseloste, Tietosuojaseloste
ILMARI