* merkityt ovat pakollisia tietoja
Voit osallistua avomerikurssille vain jos olet suorittanut saaristo- ja rannikkolaivurikurssit. Oletko suorittanut kurssit hyväksytysti? *