* merkityt ovat pakollisia tietoja
Voit osallistua kurssille vain jos olet suorittanut saaristolaivurikurssin. Oletko suorittanut kurssin hyväksytysti? *