* merkityt ovat pakollisia tietoja
Huoltajan tiedot
(muodossa: Etunimi Sukunimi)
2. Huoltajan tiedot
(muodossa: Etunimi Sukunimi)
Laskun saajan tiedot
Osallistuja on uimataitoinen *

Annan suostumukseni siihen, että osallistujasta voidaan ottaa videokuvaa ja valokuvia sporttiriparin yhteydessä. Kuvia talletetaan Sportfini.fi:n kuva-arkistoon, josta halukkaat voivat poimia leirimuistoja itselleen. Sportfini voi käyttää kuva- ja videomateriaalia myös mainos- ja markkinointitarkoituksiin (esim. tunnelmapaloja leiriltä Sportfinin somekanaviin ja leirilehteen). Kuva- ja videomateriaalin julkaiseminen toteutuu Sportfinin lasta ja nuorta arvostavien eettisten periaatteiden mukaisesti. *

Urheilutiedot