Ilmoittautuminen henkilöstökoulutukseen
Etä- ja hybridityön johtaminen 6.-7.10.2021

Etä- ja hybridityön johtaminen - valmennuskokonaisuus esihenkilöille 

Toteutetaan verkkokurssina (2 x 3 h, Zoom) 6.-7.10.2021 klo 9-12

Valmennuskokonaisuuden tavoite on antaa tukea muutoksessa, jossa etä- ja hybridityöstä on tullut osa
yrityskulttuuria. Valmennusten avulla lisätään esihenkilöiden taitoja onnistua erilaisissa
johtamishaasteissa. Valmennuksissa pureudutaan hajautetun tiimin johtamisessa huomioitaviin asioihin,
kuten tavoitteelliseen johtamiseen, pelisääntöihin, luottamuksen rakentamiseen sekä vuorovaikutukseen
virtuaalisessa ympäristössä.

Osa 1: Monipaikkaisen työn johtaminen

Mitä muutos edellyttää johtamiselta?
• Etä- ja monipaikkatyön tasot
• Tyypilliset johtamisen haasteet etä- ja hybridityössä
• Hyvän etäjohtamisen kulmakivet

Painopiste asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen
• Tavoitteet ja työsuorituksen mittaaminen
• Itseohjautuvuuden johtaminen
• Miten olla ”läsnä” etäisyydestä huolimatta?

Osa 2. Yhteisöllisyys ja yhteistyö monipaikkaisessa työympäristössä

Yhteisöllisyyden rakentaminen ja ylläpitäminen
• Luottamuksen merkitys korostuu
• Vuorovaikutus virtuaalisessa työympäristössä
• Hyvän työilmapiirin ja me-hengen rakentaminen

Hyvä yhteistyö on onnistumisen edellytys
• Yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat auttavat onnistumaan
• Työntekijöiden osallistuminen ja osallistaminen
• Perehdyttäminen monipaikkaisessa työssä


Sisältää sisällön ennakkovalmistelun yhdessä tilaajan kanssa, koulutuksen toteutuksen sekä
yhteisen arviointi- ja palautepalaverin koulutuksen jälkeen.

Toteutus

Koulutukseen sisältyy tutkittua tietoa sekä käytännön esimerkkejä ja vinkkejä. Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia osallistamisen menetelmiä tilanteesta ja ryhmäkoosta riippuen. Etäkoulutuksessa hyödynnetään pari- ja ryhmäkeskusteluita yhdistettynä asioiden työstämiseen jaetulla työpohjalla. 


Kouluttaja: Sanna-Riikka Valtonen

Koulutus perustuu Ulla Vilkmanin kirjaan: Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä


Hinta: 992 euroa/ hlö, sisältää arvonlisäveron 24%. Kysy ryhmähintaa!Ota yhteyttä järjestäjään puh. 050 464 5446 tai mervi.ylitalo@tyoaskel.fi


* merkityt ovat pakollisia tietoja
Laskun saajan tiedot
 

Olen lukenut, ymmärtänyt, ja hyväksyn ilmoittautuessani alla luetellut ehdot: Ilmoittautujalta kerätään tapahtuman turvallisen järjestämisen takaamiseksi sekä laskutuksen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Ilmoittautuminen on SSL-suojattu. Tietoja säilytetään vain Suomessa, eikä niitä luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Ilmoittautuessani annan luvan tietojeni käsittelyyn osallistumiseni hoitamiseksi. Tapahtuman hoitamisen jälkeen tiedot hävitetään. Tapahtumassa voidaan ottaa kuvia, joita voidaan käyttää järjestäjän verkkosivuilla ja viestinnässä. Kuvia ei luovuteta muuhun käyttöön. Annan luvan myös kuvien käyttöön edellä kerrotuissa yhteyksissä. Olen tutustunut tietosuojaselosteeseen ilmoittautumislomakkeen lopussa olevasta linkistä ja hyväksyn sen.
 
Tietosuojaseloste, Tietosuojaseloste
ILMARI