* merkityt ovat pakollisia tietoja / fält med * är obligatoriska
Huoltajan tiedot - Vårdnadshavarens information
(muodossa: Etunimi Sukunimi - format: Förnamn Efternamn)
Laskun saaja / Fakturamottagaren

(Kirjanpidon teknisten vaatimusten vuoksi kysyttävä tieto. Ei näytetä maksulomakkeessa, sähköposteissa eikä listauksissa - Uppgifter som frågas p.g.a. tekniska krav i bokföringen. Visas inte på betalningsblanketten, i e-posten eller listningen)
Tapahtumassa voidaan ottaa kuvia kaupungin viestinnässä käytettäväksi / På evenemangen kan fotograferas och bildmaterialet kan användas i Borgå stads kommunikation. *