* merkityt ovat pakollisia tietoja
Sukupuoli *Huoltajan tiedot
(muodossa: Etunimi Sukunimi)
2. Huoltajan tiedot
(muodossa: Etunimi Sukunimi)
Annan suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn sekä suostumuksen seuran lähettämien sähköpostien, tiedotus- ja markkinointiviestien vastaanottamiseen.Suostumukset ovat koska tahansa peruttavissa. *