Ilmoittautuminen koulujen yleisurheilukilpailuihin 2024
Anmälning till skolornas friidrottstävlingar 2024
Oppilas saa osallistua kahteen lajiin. Karsintarajoja ei ole. Osallistumiskiintiö on korkeintaan 20% koulun oppilasmäärästä (alakoulut). Koulut huolehtivat itse kuljetuksista kilpailuihin. Osallistujien on varattava omat eväät mukaan. Jokaisesta koulusta on ehdottomasti oltava yksi opettaja/vanhempi toimitsijana. Ilmoittakaa toimitsijan nimi paikan päällä kun ilmoittaudutte saapuneeksi. Paikalle on tultava hyvissä ajoin, jotta kilpailu voi alkaa klo 9.30. Aikataulu on tiukka. Tiedustelut liikuntapalveluista, puh. 040 566 1049.

Eleven får delta i två grenar. Inga kvalgränser. Deltagarkvoten är 20% av skolans elevantal (lågstadier). Skolorna sköter själva om transporten till tävlingen, Deltagarna bör ha egen vägkost med. Från varje skola bör det ovillkorligen komma en lärare/förälder med som fungerar som funktionär. Skolorna bör komma till planen i god tid så att tävlingen kan börja kl. 9.30. Tidtabellen är tight. Förfrågningar, idrottstjänsterna, tfn 040 566 1049.
Ilmoittautumisaika - Anmälningstid13.07.2024 14.05                                                    * merkityt ovat pakollisia / fält med * är obligatoriska
Koulun nimi - Skolans namn *
Sarja - Serie *
Yhteyshenkilö - Kontaktperson
Etunimi - Förnamn *
Sukunimi - Efternamn *
Puhelin - Telefon *
Sähköposti - E-post *
Koulustamme osallistuu seuraavat oppilaat - Från vår skola deltar följande elever
Etunimi - Förnamn *Sukunimi - Efternamn *40/60/
100m
Kuula
Kula
Pallonheitto
Bollkast
Pituus
Längd
400m/
600m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Muista painaa lopuksi Lähetä ilmoittautuminen -painiketta, jotta ilmoittautumistietosi tallentuvat järjestelmään.
Kom till sist ihåg att trycka på Skicka anmälningen -knappen så att anmälningsuppgifterna registreras.

Tietosuojaseloste - Dataskyddsbeskrivning