Ilmari - ilmoittautuminen
Tapahtumaan ilmoittautuminen
 
Ilmoittautuminen
Kutsu digitalisaatio-loikkaan
Koneteknologiakeskus Turku Oy järjestää meriteollisuuden pk-yrityksille suunnatun kaksivaiheisen työpajan (esiselvityksen), jonka aikana arvioidaan yritysten digitalisaatiotarpeita.

Prosessilla pyritään edistämään digitalisaation hyödyntämistä meriteollisuudessa ja siten edistämään toimintaympäristön kehittymistä. Prosessi alkaa yrityskohtaisella työpajalla ja tarpeiden arvioinnilla. Tuloksena yritys saa yrityskohtaisen selvityksen mahdollisista digiaihioista ja malleja ideoiden toteuttamiseksi. Lopuksi järjestetään halukkaille yrityksille yhteinen koontipäivä, jossa osallistujat esittävät yrityskohtaiset tuloksensa ja pohditaan mahdollisten yhteishankkeiden käynnistämistä.

Prosessin suorittaa Ixonos Oy. Seminaarit ja työpajat valmistellaan yhteistyössä yritysten, Koneteknologiakeskus Turku Oy:n ja Ixonos Oy:n kanssa. Työpajat toteutetaan osana Trimmi- ja Merit Turku –hanketta ja ne ovat kokonaisuudessaan osallistujille maksuttomia. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelman (TEM-Meri-ohjelman) Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmän suositusten mukaisesti joulukuussa 2013. Ohjelman päätavoitteena on meriteollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen ja toimialan uusiutumisen vauhdittaminen siten, että alan huippuosaaminen säilyy Suomessa.

* merkityt ovat pakollisia tietoja
 
Yritys/yhteisö/seura tms.*
Toimenkuva
Etunimi*
Sukunimi*
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin*
Sähköposti  *
 
Yrityksenne toiminta meriteollisuudessa (suunnittelu, KT, materiaalitoimittaja, työalihankinta)?
Kuvaile yrityksenne kokemia digitalisaatiotarpeita (suunnittelu, tuotanto, hallinto)?
Millaista apua yrityksenne toivoo tarpeiden digitalisaatiossa?
Millaisia digitalisaatioon liittyviä toimenpiteitä yrityksenne on tehnyt viimeisen 2 vuoden aikana?
Muita huomioita/toiveita
 

Tietosuojaseloste